Zakończenie programu "Bezpieczny Kredyt 2%" wraz z końcem 2023 roku wywołało chwilową niepewność na rynku. Jednakże w przygotowaniu jest już nowy projektu rządu, jakim jest „Mieszkanie na start”. Zakłada on wsparcie najbardziej potrzebujących, poprzez kredyt 0%.

 

Spis treści:
Wstępne założenia programu „Mieszkanie na start”
Nowy program „Mieszkanie na start” – od kiedy?
Dla kogo program „Mieszkanie na start”
Kredyt na pierwszą nieruchomość
Kryteria dochodowe
Jaki rodzaj nieruchomości w ramach programu "Mieszkanie na start"
Pomysł na kredyt hipoteczny 0%
Plany aktywizacji rynku mieszkaniowego

 


Wstępne założenia programu „Mieszkanie na start”


Znamy już wstępne założenia nowego programu „Mieszkanie na start” planowanego na 2024 rok z kontynuacją w latach kolejnych. Na bieżący rok budżet programu został ustalony na kwotę 500 milionów złotych.

Będzie można uzyskać preferencyjny kredyt z oprocentowaniem nawet na poziomie 0%, lub z minimalnie wyższym. Wysokość oprocentowania zależeć będzie m.in. od liczby osób w gospodarstwie.
Dodatkowo, istotnym kryterium będzie dochód rodziny oraz limit wiekowy. Jest to szansa dla młodych osób o niewielkich dochodach, aby mogły zrealizować swoje marzenie o kupnie mieszkania.

 

Nowy program „Mieszkanie na start” – od kiedy?


Program „Mieszkanie na start” jest jeszcze w trakcie opracowywania i konsultacji.
Rząd traktuje ten program priorytetowo i planuje jego wprowadzenie najpóźniej jesienią 2024 roku. Jednak na chwilę obecną nie jest jeszcze znany dokładniejszy termin jego uruchomienia.

Szczegółowe informacje na temat warunków korzystania z programu też nie zostały jeszcze udostępnione. Wiele może się jeszcze zmienić, jednak główny nacisk jest kładziony na to, aby kredyt był dostępny dla osób, które realnie najbardziej go potrzebują, gdyż z powodu niskich zaróbków nie miały by szansy na otrzymanie kredytu komercyjnego. Do tej pory takim osobom pozostawała jedynie opcja wynajem mieszkania lub zamieszkiwanie przy rodzicach. Tetraz mają szanse na własne, niezalezne lokum.


Programu „Mieszkanie na start” ma obowiązywać minimum przez 2 lata, choć mówi się nawet o okresie 4 lat.

 

Dla kogo program „Mieszkanie na start”


Nowy program ma na celu wspieranie głównie młodych osób, które pragną nabyć swoje pierwsze mieszkanie, jednakże nie są w stanie uzyskać kredytu bankowego. W ramach programu oferowane są preferencyjne warunki kredytowe, jednak osoby zainteresowane muszą spełnić pewne określone kryteria. Obowiązują m.in. limity dochodu i limity wiekowe.

Osoby, które mogą wziąć udział w programie to:
- Osoby bezdzietne w wieku do 35 lat
- Osoby posiadające przynajmniej jedno dziecko - bez ograniczenia wieku dziecka
- Osoby posiadające jedno mieszkanie oraz co najmniej trójkę dzieci.

Aby wziąć udział w programie, konieczne jest spełnienie określonych warunków, m.in. brak posiadania innej nieruchomości mieszkalnej, z wyjątkiem sytuacji, gdy uczestnik posiada maksymalnie połowę lokalu uzyskanego drogą dziedziczenia lub darowizny.


Program "Mieszkanie na start" adresowany jest głównie osób młodych, w tym singli, małżeństw oraz par niebędących w związku małżeńskim.

 

Kredyt na pierwszą nieruchomość


Większość uczestników programu może ubiegać się o preferencyjny kredyt jedynie na swoją pierwszą nieruchomość, choć istnieje wyjątek: to rodziny posiadająca conajmniej trójkę dzieci. Mają one możliwość zakupu kolejnej, większej nieruchomości - w celu poprawy swoich warunków mieszkaniowych.

 

Kryteria dochodowe


Aby ubiegać się o kredyt w ramach programu "Mieszkanie na start" należy spełnić określone kryteria dochodowe.

Ocena dochodów będzie oparta na zarobkach osiągniętych w ciągu ostatnich 6 miesięcy, przy czym nie mogą one przekroczyć w tym czasie ustalonych limitów. Limity dochodów są ustalane dla całego gospodarstwa domowego i wynoszą pomiędzy 10 tyś a 33 tyś złotych miesięcznie.


Jaki rodzaj nieruchomości w ramach programu "Mieszkanie na start"

Wg wstępnych założeń programu nie ma ograniczeń co do rodzaju nieruchomości, może ona pochodzić rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Preferencyjny kredyt uzyskany w ramach programu można przeznaczyć na zakup mieszkania, budowę domu, wkład w spółdzielnię mieszkaniową lub partycypację w TBS.

Nie obowiązują żadne limity metrażu ani ceny za metr kwadratowy. Należy jednak zaznaczyć, że nieruchomość w ramach programu "Mieszkanie na start" nabywana jest wyłącznie na własne potrzeby, a zatem nie wolno jej wynajmować osobom trzecim.

 

Pomysł na kredyt hipoteczny 0%


W ramach nowego programu pojawiła się propozycja korzystania z kredytów oprocentowanych na 0% dla osób, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, często na granicy zdolności kredytowej. Najwyższą stawkę (1,5%) przewidziano dla beneficjentów ubiegających się o kredyt dla 1- i 2-osobowego gospodarstwa domowego


Plany aktywizacji rynku mieszkaniowego


Resort podał też plany na najbliższe lata. Zadeklarowano budowę tanich mieszkań na wynajem, z których w trakcie obecnej kadencji miałoby powstać 100 tysięcy.
Lokale te będą finansowane ze środków publicznych i pozostaną w zasobach gminy, bez możliwości przekształcenia ich na własność przez mieszkańców.

W przypadku ewentualnej sprzedaży, miałaby ona odbyć się na zasadach rynkowych, bez udzielania specjalnych bonifikat. Dochód z takiej sprzedaży miałby być przeznaczony na dalsze inwestycje w ramach polityki mieszkaniowej samorządu. Zapowiedziano także wsparcie finansowe dla remontów i budowy akademików.


Ministerstwo pracuje również nad innymi rozwiązaniami mającymi na celu zwiększenie podaży mieszkań. Dotychczas prowadzone są konsultacje w tej sprawie, a szczegółowe informacje zostaną udostępnione wkrótce.

 

Paulina Michniak / Dział Analizy Rynku Nieruchomości WGN