Życiorys twórcy WGN - Leszka Michniaka


Leszek Michniak

Wrocławianin, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, architekt (1975-1990), licencjonowany pośrednik obrotu nieruchomościami, analityk rynku, doradca ds. nieruchomości i inwestycji.

Założyciel firmy Wrocławska Giełda Nieruchomości oraz prezes Grupy WGN – największego polskiego koncernu franczyzowego.

Współzałożyciel Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami DOSPON (1994 r.).

Współzałożyciel Krajowej Struktury Organizacyjnej Przedstawicieli Regionalnych Stowarzyszeń Pośredników w Obrocie Nieruchomościami (1994 r.), przekształconej w 1995 r. w Polską Federację Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, obecnie Polska Federacja Rynku Nieruchomości PFRN.

Współinicjator utworzenia Stowarzyszenia Profesjonalistów Rynku Nieruchomości SPRN (w 1997 r.) i jego pierwszy prezes.

Wydawca (od 1992 r.) „Magazyn Nieruchomości NOWE”.

Założyciel (1994 r.) i prezes Polskiej Giełdy Nieruchomości – Press, wydawca międzynarodowego tytułu dla inwestorów „PROPERTY JOURNAL”

Inicjator i organizator (1999 - 2007) Międzynarodowych Targów Nieruchomości, Inwestycji i Finansów oraz Konferencji REFE, największych w Europie środkowo-wschodniej.

Inicjator i organizator Targów Mieszkaniowych „Mieszkanie i dom - MID” (2007 – 2009).

Fundator założyciel i członek Europejskiego Instytutu Nieruchomości / European Property Institute, EIN – EPI (2006 r.). Od 2012 r. wieceprzewodniczący Rady Fundacji.

Założyciel (2011 r.) WGN KREDYTY ogólnopolskiej firmy  zajmującej się doradztwem  kredytowym.

Grupa WGN w 2013 roku została Laureatem prestiżowej nagrody "JAKOŚĆ ROKU 2012" w kategorii Usługa, największego konkursu promującego jakość w Polsce, organizowanego przez "Biznes Raport" i dziennik Gazeta Prawna.

W 2013 roku Laureat Złotego Medalu "Zasłużony dla polskiego rynku nieruchomości" nadanego przez Kapitułę Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku NieruchomościPTEiDRN.

W 2014 r. WGN otrzymał tytuł SYMBOL 2014 w kategorii ROZWÓJ BIZNESU, nadany przez Redakcję „Monitora Rynkowego” Dziennika Gazeta Prawna oraz „Monitora Biznesu” dziennika Rzeczpospolita.

W  2014 r. Leszek Michniak, decyzją Kapituły DOSPON, został uhonorowany nagrodą ZŁOTY DOSPON. Nagrody te wręczane są osobom, które swoją wieloletnią pracą społeczną i zawodową stanowią wzór do naśladowania dla kolejnych pokoleń pośredników i zarządców nieruchomości.

W 2015 r. WGN zdobył tytuł Jakość Roku 2015 w kategorii " QI Services / Usługi" za fachowość, obiektywizm, profesjonalizm świadczonych usług oraz wypracowaną przez 25 lat pozycję na rynku.Najwyższa Jakość Quality International to największy konkurs jakości w Polsce.

W 2015 r. Leszek Michniak został uhonorowany nagrodą „Ikony Biznesu”
wręczana wybitnym przedsiębiorcom, czołowym przedstawicielom dolnośląskiej przedsiębiorczości, którzy swoje firmy założyli w trudnym okresie transformacji (w latach 80-90-tych), rozwinęli je i aktualnie są liderami na rynku.