Leszek Michniak

 

Wrocławianin, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, czynny architekt do roku 1990, licencjonowany pośrednik obrotu nieruchomościami, analityk rynku, doradca ds. nieruchomości i inwestycji.

1991 rok - założyciel i prezes Koncernu WGN – WIELKA GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI (wcześniej Wrocławska Giełda Nieruchomości) - największego międzynarodowego koncernu obrotu nieruchomościami w Polsce i jednego z największych w Europie.

Od 1992 roku - wydawca tytułu prasowego „Magazyn Nieruchomości”, obecnie "APARTAMENTY & REZYDENCJE”

1994 rok - inicjator i współzałożyciel Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami - DOSPON.

1994 rok - współzałożyciel Krajowej Struktury Organizacyjnej Przedstawicieli Regionalnych Stowarzyszeń Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w Polsce, przekształconej w 1995 r. w Polską Federację Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, obecnie POLSKA FEDERACJA RYNKU NIERUCHOMOŚCI - PFRN.

1994 rok - założyciel i prezes Polskiej Giełdy Nieruchomości, wydawca międzynarodowego czasopisma dla inwestorów „PROPERTY JOURNAL”, obecnie wydawca portalu propertyjournal.pl

1997 rok - współinicjator i założyciel Stowarzyszenia Profesjonalistów Rynku Nieruchomości - SPRN i jego pierwszy prezes.

W latach 1999 – 2007 - pomysłodawca i organizator Międzynarodowych Targów Nieruchomości, Inwestycji i Finansów oraz Konferencji REFE, największych w Europie środkowo-wschodniej a zarazem czwartej, co do wielkości imprezy w tej branży w Europie.

2006 rok - fundator, współzałożyciel Europejskiego Instytutu Nieruchomości / European Property Institute, EIN – EPI. Od 2012 r. wieceprzewodniczący Rady Fundacji.

W latach  2007 – 2009 inicjator i organizator Targów „Mieszkanie i dom - MID”.

2013 rok - Laureat Złotego Medalu "Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości" nadanego przez Kapitułę Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości PTEiDRN.

2014 rok - nagroda ZŁOTY DOSPON przyznana przez Kapitułę DOSPON za wieloletnią pracę społeczną i zawodową, stanowiącą wzór do naśladowania dla kolejnych pokoleń pośredników i zarządców nieruchomości.

2015 rok - nagroda „IKONA BIZNESU” - wręczana wybitnym przedsiębiorcom, czołowym przedstawicielom dolnośląskiej przedsiębiorczości, którzy swoje firmy założyli w trudnym okresie transformacji (w latach 80-90-tych), rozwinęli je i aktualnie są liderami na rynku Dolnego Śląska.

2016 rok – wyróżnienie POLSKIEJ FEDERACJI RYNKU NIERUCHOMOŚCI za 25-letnią pracę na Rynku Nieruchomości

2016 rok - LAUREAT NAGRODY SPECJALNEJ za wkład w rozwój rynku nieruchomości – przyznanej przez POLSKĄ FEDERACJĘ RYNKU NIERUCHOMOŚCI.

2018 rok - inicjator i współzałożyciel wraz z Europejskim Instytutem Nieruchomości  - AKADEMII RYNKU NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJI

2020 rok - Laureat prestiżowej nagrody "DIAMENT 30-LECIA POLSKIEJ TRANSFORMACJI" przyznany przez Ogólnopolską Federację Przedsiębiorców i Pracodawców

2020 rok - nagroda MEDAL XXV LECIA PFRN przyznany przez Polską Federcję Rynku Nieruchomości jako wyraz uznania i podziękowania za pracę na rzecz rozwoju rynku nieruchomości oraz środowiska zawodowego Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości.