Leszek Michniak – Prezes Grupy WGN

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, architekt, licencjonowany pośrednik obrotu nieruchomościami, analityk rynku, doradca ds. nieruchomości i inwestycji. Założyciel i Prezes Grupy WGN - Wielka Giełda Nieruchomości (1991 r.).

 

Współzałożyciel Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami - DOSPON (1994 r.).

Współzałożyciel Krajowej Struktury Organizacyjnej Przedstawicieli Regionalnych Stowarzyszeń Pośredników w Obrocie Nieruchomościami (1994 r.) obecnie Polska Federacja Rynku Nieruchomości - PFRN.

Współinicjator utworzenia Stowarzyszenia Profesjonalistów Rynku Nieruchomości - SPRN (w 1997 r.) i jego pierwszy prezes.

Wydawca (od 1992 r.) magazynu „Apartamenty Rezydencje”.

Założyciel (1994 r.) i prezes Polskiej Giełdy Nieruchomości – Press do 2019 r., wydawca międzynarodowego czasopisma dla inwestorów „PROPERTY JOURNAL”.

Inicjator i organizator (1999 - 2007) Międzynarodowych Targów Nieruchomości, Inwestycji i Finansów oraz Konferencji REFE, największych w Europie środkowo-wschodniej.

Inicjator i organizator Targów Mieszkaniowych „Mieszkanie i dom” (2007 – 2009). Fundator założyciel i członek EUROPEJSKIEGO INSTYTUTU NIERUCHOMOŚCI / EUROPEAN PROPERTY INSTITUTE, EIN – EPI (2006 r.).

Od 2012 r. wieceprzewodniczący Rady Fundacji EIN.

2013 rok Laureat ZŁOTEGO MEDALU "Zasłużony dla polskiego rynku nieruchomości" nadanego przez Kapitułę PTEiDRN.

2014 rok - nagroda ZŁOTY DOSPON przyznana przez Kapitułę DOSPON za wieloletnią pracę społeczną i zawodową, stanowiącą wzór do naśladowania dla kolejnych pokoleń pośredników i zarządców nieruchomości.

2015 rok - nagroda „IKONA BIZNESU” - wręczana wybitnym przedsiębiorcom, czołowym przedstawicielom dolnośląskiej przedsiębiorczości.

2016 rok – wyróżnienie POLSKIEJ FEDERACJI RYNKU NIERUCHOMOŚCI za 25-letnią pracę na rzecz rozwoju rynku nieruchomości.

2016 rok - Laureat NAGRODY SPECJALNEJ za wkład w rozwój rynku nieruchomości – przyznanej przez POLSKĄ FEDERACJĘ RYNKU NIERUCHOMOŚCI.

2018 rok - inicjator i współzałożyciel wraz z Europejskim Instytutem Nieruchomości  - AKADEMII RYNKU NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJI.

2020 rok - MEDAL XXV LECIA PFRN przyznany przez Polską Federcję Rynku Nieruchomości jako wyraz uznania i podziękowania za pracę na rzecz rozwoju rynku nieruchomości oraz środowiska zawodowego Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości.


Monika Prądzyńska – Dyrektor Zarządzający WGN

Od 1994 roku związana z WGN. Przeszła następujące szczeble kariery: makler ds. nieruchomości wraz z uzyskaniem w 1996 r. tytułu - NAJSKUTECZNIEJSZY MAKLER ROKU.

W latach 1998 - 2002 Dyrektor Zarządzający największym Oddziałem WGN we Wrocławiu (dawne centralne biuro WGN), doprowadzając do uzyskania przez ten Oddział najwyższych obrotów w historii.

 

Od 2002 roku - naczelny PR-owiec odpowiedzialny za strategiczny rozwój Grupy WGN oraz Dyrektor Administracyjny Centrali.

Od 2003 roku - Redaktor Naczelna „Magazynu Nieruchomości”, a od 2013 r. Magazynu „Apartamenty Rezydencje”.

 

Posiada blisko 30 letnie doświadczenie w organizacji konferencji i kongresów szkoleniowych dla Grupy WGN, współpracy ze strategicznymi kontrahentami, negocjacji umów i promocji marki.


Aleksandra Jurak - Radca Prawny Grupy WGN

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Prawa i Administracji, w roku 2003 ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu.

Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa cywilnego, budowlanego, handlowego, gospodarczego, administracyjnego oraz prawa pracy zdobyła świadcząc od 2003r. w ramach Kancelarii Radcy Prawnego obsługę prawną na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, spółek prawa handlowego, oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Od 2004 roku zawodowo związana z obsługą rynku nieruchomości i od tego też roku zajmuje się obsługą prawną Grupy WGN. Wykładowca na Konferencjach Szkoleniowych organizowanych przez Grupę WGN. Odpowiedzialna za prawne aspekty działalności WGN.


Jolanta Wieczorek –  Główny Ekonomista WGN

Specjalista do spraw rachunkowości i podatków. Główna Księgowa oraz Księgowa Bilansista. Posiada fachową wiedzę i bogate doświadczenie zawodowe zdobyte przy ścisłej współpracy z doradcami podatkowymi oraz z wieloma podmiotami gospodarczymi o różnych profilach działalności.

Od 2014 roku – Główny Ekonomista WGN.