Grupa WGN i jej członkowie w swojej histori są laureatami blisko 250 prestiżowych nagród i wyróżnień.

Nagrody są przyznawane zarówno dla całej Grupy WGN, dla poszczególnych Oddziałów WGN jak i dla członków. W poniższym wykazie ujęto niektóre nagrody i wyróżnienia od roku 2012.

 

 

JAKOŚĆ ROKU 2012 w kategorii „Usługa” przyznany przez „Biznes Raport"  Dziennik Gazeta Prawna oraz Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

 

SYMBOL 2014 w kategorii „Rozwój Biznesu”, przyznany przez Redakcję „Monitora Rynkowego” Dziennika Gazeta Prawna oraz „Monitor Biznesu” dziennika Rzeczpospolita.

 

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ INTERNATIONAL QUALITY za lata 2015, 2017 i 2018 w kategorii " QI Services / Usługi".

 

ZŁOTY MEDAL PTEiDRN dla Leszka Michniaka "ZASŁUŻONY DLA POLSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI" 2013 r. nadany przez Kapitułę Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości.

 

Nagroda ZŁOTY DOSPON dla Leszka Michniaka - 2014 r. - przyznana przez Kapitułę Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami za wieloletnią pracę społeczną i zawodową, stanowiącą wzór do naśladowania dla kolejnych pokoleń pośredników i zarządców nieruchomości.

 

Nagroda IKONA BIZNESU dla Leszka Michniaka 2015 r. - wręczana wybitnym przedsiębiorcom, czołowym przedstawicielom przedsiębiorczości, którzy swoje firmy założyli w trudnym okresie transformacji (w latach 80-90-tych), rozwinęli je i aktualnie są liderami na rynku Dolnego Śląska.

 

WYRÓŻNIENIE dla WGN za 25 lat na rynku przyznane przez Polską Federacje Rynku Nieruchomości - 2016 r..

 

NAGRODA SPECJALNA za WKŁAD W ROZWÓJ RYNKU NIERUCHOMOŚCI dla Leszka Michniaka- 2016 r. – przyznana przez Polską Federacje Rynku Nieruchomości.

 

DIAMENT 30-LECIA POLSKIEJ TRANSFORMACJI - 2019 r. - przyznana przez Ogólnopolską Federację Przedsiębiorców i Pracodawców.

 

ZŁOTE GODŁO QI dla WGN - Najwyższa Jakość Usług - 2019 r. nadane przez Grupę Media Press.

 

MEDAL XXV lecia PFRN - POLSKIEJ FEDERACJI RYNKU NIERUCHOMOŚCI przyznany w 2020 r. dla Leszka Michniaka przez Polską Federację Rynku Nieruchomości jako wyraz uznania i podziękowania za pracę na rzecz rozwoju rynku nieruchomości oraz środowiska zawodowego Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości w Polsce.

 

TOP MARKA LAUR KLIENTA 2021 - nagroda potwierdzająca wysoka rozpoznawalność na rynku i wartość wśród polskich odbiorców.

 

ZŁOTA PERŁA QI 2022 dla WGN - nagroda za promowanie idei jakości we wszystkich aspektach działalności WGN, a zwłaszcza w zakresie najwyższej jakości świadczonych usług - przyznane przez Grupę Media Press.