Grupa WGN i jej członkowie są laureatami ponad setki prestiżowych nagród i wyróżnień. Nagrody są przyznawane zarówno dla całej Grupy WGN, dla poszczególnych Oddziałów WGN jak i dla członków. W poniższym wykazie ujęto nagrody i wyróżnienia od roku 2012.

-„JAKOŚĆ ROKU 2012” w kategorii „Usługa” przyznany przez „Biznes Raport" w Dzienniku Gazeta Prawna oraz Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A,

- SYMBOL 2014 w kategorii „Rozwój Biznesu”, przyznany przez Redakcję „Monitora Rynkowego” Dziennika Gazeta Prawna oraz „Monitora Biznesu” dziennika Rzeczpospolita,

- NAJWYŻSZA JAKOŚĆ INTERNATIONAL QUALITY za rok 2015, 2017 i 2018 w kategorii " QI Services / Usługi",

- ZŁOTY MEDAL PTEiDRN dla Leszka Michniaka "Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości" 2013 r. nadany przez Kapitułę Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości,

- Nagroda ZŁOTY DOSPON dla Leszka Michniaka - 2014 r. - przyznana przez Kapitułę Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami za wieloletnią pracę społeczną i zawodową, stanowiącą wzór do naśladowania dla kolejnych pokoleń pośredników i zarządców nieruchomości,

- Nagroda „IKONA BIZNESU” dla Leszka Michniaka 2015 r. - wręczana wybitnym przedsiębiorcom, czołowym przedstawicielom przedsiębiorczości, którzy swoje firmy założyli w trudnym okresie transformacji (w latach 80-90-tych), rozwinęli je i aktualnie są liderami na rynku Dolnego Śląska,

- WYRÓŻNIENIE dla WGN przyznane przez Polską Federacje Rynku Nieruchomości - 2016 r. za 25 lat na Rynku Nieruchomości,

- NAGRODA SPECJALNA dla Leszka Michniaka za wkład w rozwój rynku nieruchomości - 2016 r. – przyznana przez Polską Federacje Rynku Nieruchomości,

- "DIAMENT 30-LECIA POLSKIEJ TRANSFORMACJI" - 2019 r. - przyznana przez Ogólnopolską Federację Przedsiębiorców i Pracodawców,

- ZŁOTE GODŁO QI dla WGN - Najwyższa Jakość Usług - 2019 r. nadane przez Grupę Media Press,

- MEDAL XXV LECIA PFRN przyznany w 2020 r. dla Leszka Michniaka przez Polską Federację Rynku Nieruchomości jako wyraz uznania i podziękowania za pracę na rzecz rozwoju rynku nieruchomości oraz środowiska zawodowego Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości.