kredyty - aktualności

Popyt na Kredyty Mieszkaniowe we wrześniu 2019 r.

 

Wartość BIK Indeksu - Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks – PKM), informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych.

 

Czytaj więcej

Skąd pochodzą firmy z największym zadłużeniem?

Największe ryzyko, że kontrahent nie zapłaci w terminie za kupiony towar lub raty kredytu jest w relacjach z przedsiębiorcami z Górnego i Dolnego Śląska.

 

Czytaj więcej

Sytuacja na rynku pożyczkowym w Polsce w sierpniu 2019

W sierpniu 2019 r., w porównaniu do sierpnia 2018 r. firmy pożyczkowe udzieliły o (-1,9%) mniej pożyczek oraz na kwotę niższą o (-10,6%). 

Czytaj więcej

Jakie firmy mają największy problem z uzyskaniem płatność od kontrahenta?

Połowa przedsiębiorstw informuje, że w ostatnich 6 miesiącach czekało na spływ płatności od kontrahentów ponad 60 dni po terminie – wynika z badania wśród mikro, małych i średnich firm przeprowadzonego w trzecim kwartale. Sytuacja jest nieznacznie lepsza niż wiosną, ale nie dla wszystkich. Z każdym kwartałem więcej problemów z kontrahentami mają handel i przemysł, mimo poprawy wciąż kiepsko jest w transporcie. Branżami, którym pozostali mogą pozazdrościć są usługi i budownictwo. Wszyscy są zgodni, odbiorcy nie płacą, bo sami czekają na pieniądze lub kredytują się cudzym kosztem.

Czytaj więcej

Raport o sprzedaży kredytów w Polsce

W lipcu 2019 r., w porównaniu do lipca 2018 r., w ujęciu wartościowym, banki i SKOK-i udzieliły kredytów na wyższą kwotę we wszystkich grupach produktowych.

Czytaj więcej

Przyzwyczajenia finansowe Polaków

Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że Polacy lubią szukać oszczędności i uwielbiają obniżki. Ponad połowa rodaków kupuje głównie na promocjach, dwóch na pięciu nie zaparkuje jeśli trzeba będzie za to zapłacić, a co trzeci nie wyciągnie grosza na napiwek. Wielu też nie zrobi zakupów przez internet jeśli trzeba będzie dołożyć za dostawę, nie poczęstuje papierosem i nie wrzuci do puszki na pomoc humanitarną, ale na zaproszenie gości prawie każdy znajdzie pieniądze - wynika z badania „Zwyczaje finansowe Polaków” przeprowadzonego przez Quality Watch dla BIG InfoMonitor. Powód? Nie stać nas, takie mamy nawyki, jesteśmy oszczędni, skąpi, przerastają nas rosnące koszty życia, albo przytłaczają długi. 

Czytaj więcej

Popyt na Kredyty Mieszkaniowe lipcu 2019 r.

Nowy lipcowy odczyt wartość BIK Indeksu - Popytu na Kredyty Mieszkaniow  wyniósł + 19,9%, co oznacza, że w lipcu 2019 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 19,9% w porównaniu z lipcem 2018 r.

Czytaj więcej

Zestawienie kredytów we frankach

Maleje liczba pozostających w spłacie kredytów mieszkaniowych  w walucie szwajcarskiej - w czerwcu 2019 r., w porównaniu do czerwca 2018 r. w ujęciu liczbowym, ubyło 23,32 tys. rachunków. Obecnie pozostaje w spłacie 458,83 tys. kredytów frankowych. Według danych BIK wartość portfela mieszkaniowych kredytów frankowych na 30.06.2019 r. wynosiła 102,8 mld zł., i pomimo osłabienia się kursu złotówki wobec franka o 5 gr. (3,77 na 27 czerwca 2018 do 3,82 na 30 czerwca 2019), głównie dzięki spłatom zobowiązań przez kredytobiorców, jego wartość w ciągu 12 miesięcy obniżyła się o 7,91 mld zł.

Czytaj więcej

Kredyty we frankach zmienią się w kredyt w złotówkach?

W czerwcu 2019 roku Sąd Najwyższy wydał orzeczenie na podstawie, którego kredyt walutowy może zostać zmieniony na złotówkowy przy zachowaniu oprocentowania.

Czytaj więcej

Trendy w sektorze kredytów mieszkaniowych

W okresie ostatnich trzech lat pogłębił się trend w zakresie udzielanych kredytów mieszkaniowych na kwoty powyżej 350 tys. zł.

Czytaj więcej

BIK i banki łączą siły przeciw wyłudzeniom

Blisko 4 mln ostrzeżeń przed wyłudzeniem pieniędzy na skradzione dane otrzymali już posiadacze Alertów BIK. Narzędzie to sukcesywnie włączają do swojej oferty banki zapewniając w ten sposób klientom dostęp, w czasie rzeczywistym, do informacji ostrzegającej przed wyłudzeniami. Nadal bowiem straty sektora finansowego z tytułu wyłudzeń są wysokie, na rynku bankowym oscylują między 500 - 600 mln zł rocznie

Czytaj więcej

Popyt na Kredyty Mieszkaniowe w czerwcu 2019 roku

Najnowszy czerwcowy odczyt Popytu na Kredyty Mieszkaniowe wyniósł (+19,6%), co oznacza, że w czerwcu 2019 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 19,6% w porównaniu z czerwcem 2018 r.

Czytaj więcej

Nowa ustawa antylichwiarska a kredyty

Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadziło zmiany w kwestii obrotu kredytami konsumenckimi. Tak zwana ustawa antylichwiarska powstała, aby ograniczyć liczbę patologii na rynku finansowym oraz zwiększyć ochronę konsumentów.

Czytaj więcej

Sprzedaż kredytów w Polsce

W ujęciu wartościowym, w maju 2019 w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku, banki i SKOK-i udzieliły kredytów na wyższą kwotę we wszystkich grupach produktowych.

Czytaj więcej

Popyt na Kredyty Mieszkaniowe w maju 2019

Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że w maju 2019, w przeliczeniu na dzień roboczy banki i SKOK-i przesłały zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę niższą o 9% względem analogicznego okresu w roku 2018. W porównaniu z poprzednim miesiącem bieżące wartości są niższe p 25,2 punktu procentowego.

Czytaj więcej

Jak kształtują się zaległości w poszczególnych sektorach po I kwartale 2019?

Z danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor oraz w Biurze Informacji Kredytowej wynika, że po I kwartale 2019 łączna wartość przeterminowanych zobowiązań polskich przedsiębiorstw wynosiła 30,41 mld zł.

Czytaj więcej

Jak wygląda aktywność kredytowa Polaków?

Aktywność kredytowa może skłaniać do refleksji nad istotą finansowania, czyli realizowania swoich potrzeb i marzeń przy pomocy kredytów. Na koniec marca 2019 r. aż 48,3% Polaków spłacało zobowiązanie finansowe, kredyt lub pożyczkę. Okazuje się, że stopień korzystania z kredytów i pożyczek znacząco różni się pomiędzy województwami. Najwięcej kredytobiorców, w relacji do liczby mieszkańców, jest w województwie wielkopolskim (53,2%), najmniej zaś w województwie świętokrzyskim (39%).  

Czytaj więcej

Raport o sprzedaży kredytów w Polsce

Porównując dane w ujęciu wartościowym z kwietnia 2019 i 2018, wynika, że banki i SKOK-i przyznały kredyty na wyższą kwotę w trzech grupach produktowych.

Czytaj więcej

Popyt na kredyty mieszkaniowe w kwietniu 2019

Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że popyt na kredyty mieszkaniowe w kwietniu 2019 wynosił +16,2%. Oznacza to, że w porównaniu z analogicznym okresem w 2018, w przeliczeniu na dzień roboczy banki i SKOK-i przesłały o 16,2% więcej zapytań o kredyty mieszkaniowe. Należy zaznaczyć ze są  to wartości wyższe o 10,4 % względem marca 2019.

Czytaj więcej

Zmiany w dynamice wartości kredytów mieszkaniowych

 Aktywność cen na rynku nieruchomości a modyfikacje wartości kredytów mieszkaniowych.

Czytaj więcej

Ile wynosił popyt na kredyty mieszkaniowe w marcu 2019r. ?

Według Indeksu Biura Informacji Kredytowej popyt na kredyty mieszkaniowe w marcu br. wzrósł o 26,7% względem analogicznego okresu w roku 2018.

Czytaj więcej

Sytuacja na rynku kredytowym w lutym 2019

Porównując dane rok do roku banki i Skoki przyznały większe kwoty kredytów w trzech kategoriach produktów.

Czytaj więcej

Jak wygląda rynek kredytowy w największych polskich miastach?

11 największych aglomeracji w Polsce odpowiada za 53% rynku kredytowego osób detalicznych w kraju, mimo że zamieszkuje w nich tylko 1/3 ludności. 

Czytaj więcej

Zmiany w kredytach mieszkaniowych

Komisja Nadzoru Finansowego planuje zmiany dotyczące kredyków mieszkaniowych.

Czytaj więcej

Ile wyniósł popyt na Kredyty Mieszkaniowe w lutym 2019?

Lutowa wartość Indeksu BIK dotyczącego popytu na Kredyty Mieszkaniowe wyniósł + 17,6%, co oznacza że w lutym 2019 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 17,6% w porównaniu z lutym 2018 r. Lutowy odczyt jest wyższy od styczniowego o 10,7 p.p.

Czytaj więcej

Pekao liderem finansowania nieruchomości komercyjnych

Z danych przedstawionych przez bank Pekao wynika, że już co druga polska, duża firma jest jego klientem

Czytaj więcej

Kredyty hipoteczne nadal popularne

Z przeprowadzanych analiz wynika, że popyt na kredyty hipoteczne nadal rośnie. 

Czytaj więcej

Popyt na kredyty mieszkaniowe styczniu 2019 r

Wartość BIK Indeksu - Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks – PKM), informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych. Najnowszy styczniowy odczyt wyniósł + 6,9% i jest wyższy od odczytu grudniowego o 31,8 p.p. Wartość Indeksu na poziomie + 6,9% oznacza, że w styczniu 2019 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe, na kwotę wyższą o 6,9%, w porównaniu ze styczniem 2018 r., choć liczba dni roboczych była taka sama. 

Czytaj więcej

Rozliczanie podatku od sprzedaży nieruchomości - PIT-39

PIT-39 służy do rozliczenia dochodu związanego ze sprzedażą nieruchomości. Jest to deklaracja dochodu, który osiągnęliśmy na danej transakcji.

 

Czytaj więcej

Kredyty we frankach nadal popularne?

Maleje liczba rachunków kredytowych w walucie szwajcarskiej, zaciągniętych na zakup mieszkań - w grudniu 2018 r., w porównaniu do grudnia 2017 r. w ujęciu liczbowym, ubyło ok. 25,65 tys. rachunków. Obecnie pozostaje w spłacie już tylko 469,96 tys. kredytów frankowych. Według danych BIK wartość portfela kredytów frankowych na 31.12.2018 r. wynosiła 107,1 mld zł., i pomimo osłabienia się kursu złotówki wobec franka o 25 gr. (3,56 na 29 grudnia 2017 do 3,81 na 31 grudnia 2018), dzięki spłatom zobowiązań przez kredytobiorców jego wartość w ciągu roku obniżyła się o 2,48 mld zł. Na koniec 2017 r. zadłużenie wynosiło 109,58 mld zł.

Czytaj więcej

Upadłość konsumencka- analiza roku 2018

Ponad 6,5 tysiąca osób ogłosiło w Polsce upadłość w 2018 roku - wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej. To o jedną piątą więcej niż w 2017 roku. Ich nieopłacone zobowiązania przekraczają 732 mln zł.

Czytaj więcej

Wzrost kosztów kredytów hipotecznych dotknie ponad 50 tys. Polaków

W roku 2019 rekordowo duża liczba beneficjantów programu „Rodzina na swoim” straci dopłaty do kredytów hipotecznych. 

Czytaj więcej

Stopy procentowe się nie zmienią

Rada Polityki Pieniężnej na ostatnim posiedzeniu postanowiła o nie zwiększaniu stóp procentowych. Referencyjna stopa procentowa NBP nadal będzie wymościć 1,50 % w skali rocznej. 

Czytaj więcej

Promesa kredytowa – jak ją zdobyć?

Promesa kredytowa – jak ją zdobyć?

 

Czytaj więcej

Bank odmówił kredytu hipotecznego – dlaczego?

 

Osoby składające w bankach wnioski o przyznanie kredytu liczą zazwyczaj na przychylną decyzję banku. Tymczasem niejednokrotnie okazuje się, że bank odmawia udzielenia kredytu. Powodów takiej sytuacji może być wiele. Często za odmową banku stoją błędy kredytobiorców.

 

Czytaj więcej

Czy przewalutowanie kredytu we frankach jest opłacalne?

Obecnie przewalutowanie znacznie bardziej się opłaca niż np. rok temu. Z wyliczeń Expandera wynika jednak, że w większości przypadków przewalutowanie spowoduje niestety wzrost raty o 500-700 zł.

Czytaj więcej

Najlepsze kredyty hipoteczne – luty 2018

Rosnące dziecko potrzebuje więcej przestrzeni. Często decyzja o przeprowadzce do większego lokum pojawia się właśnie wtedy, gdy rodzina zaczyna „wyrastać” z małego mieszkania. W lutowej edycji rankingu kredytów hipotecznych portalu Bankier.pl sprawdzono ile kosztować będzie sfinansowanie zakupu 65-metrowej nieruchomości dla trzyosobowego gospodarstwa domowego.

Czytaj więcej

Podsumowanie roku w marżach kredytów hipotecznych

W ciągu ostatniego roku wiele banków zmieniło marże kredytów hipotecznych. Z porównania ofert prezentowanych w rankingu Bankier.pl wynika jednak, że korekty były raczej kosmetyczne, bez widocznego wyraźnie trendu. Dostrzec można zarówno obniżki, jak i podwyżki.

Czytaj więcej

Na politycznym froncie nadzieje frankowców poległy

Miękkie rozwiązania zwyciężyły – tak można podsumować najważniejsze zmiany w podejściu do problemu kredytów „walutowych”, jakie zaszły w 2017 r. Ustawa spreadowa trafiła do legislacyjnej zamrażarki, a zasady konwersji zobowiązań mają wypracować banki pod finansowym naciskiem przygotowywanych regulacji. Na politycznym froncie nadzieje frankowców poległy, ale w sądowych sporach sytuacja wygląda nieco inaczej.

Czytaj więcej

Kredyty na nieruchomości najchętniej udzielane przez banki

Według raportu KPMG CEE „Property Lending Barometer 2017” aż 60% badanych banków w Polsce liczy na wzrost liczby udzielanych kredytów na inwestycje w nieruchomości. Jak plasuje się rynek mieszkań w zestawieniu i jakie inne sektory są najbardziej atrakcyjne?

Czytaj więcej

Kredyt na kupno lub remont mieszkania – co warto wiedzieć

Jeżeli planujemy kupno i remont mieszkania w celach inwestycyjnych, pamiętajmy, że poniesione przez nas nakłady mają podnieść jego wartość na tyle, aby przekraczała ona cenę zakupu plus koszty remontu. Niestety, nie zawsze jest to takie proste i oczywiste.

Czytaj więcej

Prawdy i mity o wkładzie własnym

Od kwietnia do czerwca 2017 banki udzieliły niemal 50 tys. kredytów mieszkaniowych na łączną kwotę blisko 12 mld zł, czyli o 6 proc. więcej niż w poprzednim kwartale tego roku[1]. Wszyscy ci, którzy dopiero zamierzają starać się o kredyt, spotkają się zapewne z pojęciem wkładu własnego. Zgodnie z polskim prawem jego posiadanie jest niezbędne do uzyskania finansowania zakupu mieszkania. Ale czy na pewno?

Czytaj więcej

Popyt na kredyty mieszkaniowe w sierpniu wzrósł o 7,4 proc. rdr

Banki i SKOK-i przesłały w sierpniu do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 7,4 proc. niż przed rokiem - podało Biuro Informacji Kredytowej.

Czytaj więcej

Kredyty we frankach – rata najniższa od 6 lat?

Jest szansa na kolejny spadek wysokości rat i zadłużenia kredytów we frankach – donosi Expander. Wg Jarosława Sadowskiego, głównego analityka tej firmy – jeśli kurs EUR/CHF przebije poziom 1,15, to w niedługim czasie  kurs CHF może być poziomie ok. 3,5-3,6 zł.

Czytaj więcej

Dom, biuro i jeden kredyt – jakie warunki stawiają banki?

Własny dom to nie tylko przestrzeń do życia dla rodziny, ale także miejsce, w którym można ulokować własną działalność gospodarczą. Biuro dla tłumacza, studio architekta czy gabinet lekarski mogą bez problemu działać w tym samym budynku. Sprawdziliśmy, jakie warunki trzeba spełnić, żeby taką inwestycję sfinansować kredytem hipotecznym.

Czytaj więcej

Banki zarobiły więcej na prowizjach i odsetkach

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała raport o stanie sektora bankowego po I kwartale 2017 roku. W ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku banki poprawiły wynik na działalności bankowej dzięki obniżeniu oprocentowania lokat, podwyższeniu oprocentowania kredytów oraz podniesieniu opłat za rachunki i karty.

Czytaj więcej

Ważne zmiany w kredytach hipotecznych

W sobotę wchodzi w życie ustawa o kredycie hipotecznym. Mają lepiej być chronieni ci, którzy finansują mieszkanie pieniędzmi banku lub SKOK-u. Tylko te instytucje będą mogły udzielać kredytów hipotecznych.

Czytaj więcej

Jest nadzieja dla zadłużonych w bankach.

Jak czytamy w "Rzeczpospolitej", już niedługona rynku bankowym pojawi się nowa usługa, która może zmienić sytuację kredytobiorców wpadających bez swojej winy w tarapaty finansowe. Zamiast licytować mieszkania w ramach windykacji zaległości, banki miałyby pomagać kredytobiorcom wychodzić na prostą poprzez znalezienie dla nich pracy czy zaoferowanie opieki nad dziećmi, pozwoliłoby dłużnikowi skoncentrować się na pracy

Czytaj więcej

Rada Ministrów zdecydowała - koniec limitów w programie MdM

 

W zeszłym tygodniu Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy dotyczącej programu „Mieszkanie dla młodych”. Proponowane zmiany mają wejść w życie jeszcze w wakacje, a ich celem jest uwolnienie limitów na przyjmowanie wniosków o udzielenie finansowania zakupu pierwszego mieszkania. Według szacunków resortu zmiany zapewnią finansowanie dodatkowym z 4000 gospodarstw domowych starających się o dopłaty z „Mieszkania dla młodych”.

 

Czytaj więcej

Szybkie pożyczki dostępne w salonach prasowych.

Wartość pożyczek udzielanych online to 3 mld zł. Segment firm pożyczkowych rośnie w internecie, ale także w punktach stacjonarnych. Vivus Finance uruchomił sprzedaż w sieci sklepów prasowych InMedio i Relay na terenie całej Polski. Firma rozwija strategię skupioną na prostocie i wielokanałowości. 

Czytaj więcej

Czy zła historia w BIK uniemożliwia dostanie kredytu?

Zła historia kredytowa w Biurze Informacji Kredytowej utrudnia zaciągnięcie kredytu w banku. Jak się jednak okazuje, niektóre banki stosują dodatkowe mechanizmy oceny klienta i przymykają oko na niewielkie zaległości. Nieterminowi klienci karani są jednak czasami wyższą ceną kredytu.

Czytaj więcej

Mały słownik podstawowych terminów bankowych.

BIK, CVV2, KNF, HCE – to tylko niektóre ze skrótów, jakie regularnie pojawiają się w artykułach o bankowości. Cześć z nich jest powszechnie dobrze znana, z rozszyfrowaniem innych wciąż bywają problemy. 

Czytaj więcej

Frankowiczu, czy stać Cię na walkę z bankiem?

Jarosław Kaczyński, Prezes rządzącej partii, odbierając tzw. frankowiczom nadzieję na szczególne potraktowanie, poradził im, by wzięli sprawy we własne ręce i walczyli w sądach. Ile kosztuje taka walka i za co się płaci? Czy w ogóle przynosi oczekiwane efekty?

Czytaj więcej

Polacy w lutym 2017 zaciągnęli więcej kredytów mieszkaniowych

W  lutym tego roku  udzielono, w porównaniu do pożyczek konsupcyjnych, więcej kredytów mieszkaniowych . W sumie kredytów tego typu odnotowano 18,1 tys. na łączną kwotę 3,8 mld zł. Stanowi to wzrost o 14,9 proc. w ujęciu liczbowym i o 16,2 proc. w ujęciu wartościowym, w porównaniu do lutego roku ubiegłego.

Czytaj więcej

Pożyczka przez Internet dla szukających szybkich rozwiązań

Pożyczka przez Internet wydaje się idealnym rozwiązaniem dla osób szukających wygodnego sposobu, aby bez wychodzenia z domu mieć mieć szybki dostęp do dodatkowych środków. Złożenie wniosku na stronie internetowej trwa kilka minut, a po pozytywnej decyzji otrzymamy przelew nawet w 5 minut. Niestety, także i w tym przypadku, nie ominie nas etap przygotowania i dostarczenia wymaganych dokumentów.

Czytaj więcej

Wymóg wkładu własnego nie we wszystkich bankach

Od początku 2017 r. w Polsce obowiązkowy jest 20% wkład własny przy zakupie nieruchomości finansowanej kredytem hipotecznym. Jego wysokość określa Rekomendacja S, stworzona przez Komisję Nadzoru Finansowego. Okazuje się jednak, że większość banków nie podchodzi do tego tak restrykcyjnie. 

Czytaj więcej

Zielone światło dla nowej ustawy o kredycie hipotecznej

Sejm przyjął trzy poprawki Senatu do ustawy o kredycie hipotecznym. Jakie zmiany nas czekają?

Czytaj więcej

Po likwidacji BTE koniec przyspieszonej windykacji przez banki?

Banki zamiast ostatecznie zlikwidowanego Bankowego Tytułu Egzekucyjnego mogą zastosować inne rozwiązanie wobec dłużników, którzy nie spłacają należności. Niestety należy się liczyć z koniecznością podpisania weksla in blanco lub oświadczenia w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

Czytaj więcej

Kredyty hipoteczne - zmiany na rynku finansowym

Zwiększony, 20.procentowy wkład własny to nie jedyna zmiana, jaka ma miejsce w tym roku na rynku finansowym.

Czytaj więcej

Polacy wolą gotówkę, nie kredyt

Jak wynika z raportu sporządzonego przez NBP, coraz mniej Polaków interesuje się kredytami hipotecznymi.

Czytaj więcej

Kredyt w banku czy u dewelopera ?

Wielu z nas myśląc o kredycie sądzi, że można kredyt uzyskać bezpośrednio w banku albo za pośrednictwem pośrednika finansowego. Innych opcji nie znają.

Czytaj więcej

Zniknie MdM, będzie ciężej o kredyt

Coraz głośniej mówi się o wygasaniu programu MdM.

Czytaj więcej

Stała stopa procentowa dla kredytów?

Banki stale starają się znaleźć najlepszy sposób na skuteczne odzyskiwanie swoich pieniędzy, pożyczonych kredytobiorcom.

Czytaj więcej

Oferty banków - kredyt hipoteczny

Kilka banków poprawiło ofertę kredytu mieszkaniowego.

Czytaj więcej

Kredyt na mieszkanie z większym wkładem już wkrótce

Już niebawem zwiększy się minimalny wkład własny wymagany przy kredycie hipotecznym.

Czytaj więcej

"Rodzina na swoim" - raty w pełnym wymiarze

Rządowy program Rodzina na Swoim wystartował w 2007 roku. 

Czytaj więcej

Sprawdź najnowsze oferty w serwisie

Oceń nasz serwis

średnia ocen: 4,6

Ten serwis korzysta z mechanizmów cookies (ciasteczka)

| Polityka Cookies