Czym są wakacje kredytowe?

Wiele osób nie wie, czym dokładnie są wakacje kredytowe. Od 29 lipca 2022 r. obowiązuje ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, która zawiera przepisy o wsparciu kredytobiorców (data wydania aktu: 7 lipca 2022 roku, data ogłoszenia aktu: 14 lipca 2022 roku). Wakacje kredytowe stanowią rządowe wsparcie dla kredytobiorców w Polsce. Wnioski o przyznanie odpoczynku od kredytu można składać od dnia obowiązywania ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, czyli od dnia 29 lipca 2022 roku.
Wsparcie rządowe w postaci przerwy od spłacania rat hipotecznych może dotyczyć jednej umowy zawartej w polskiej walucie, w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy. Korzystając z rządowego wsparcia, kredytobiorca może odroczyć płatność hipoteki nawet o 8 miesięcy (po 2 miesiące w III oraz IV kwartale 2022 roku, a także po 1 miesiącu w całym 2023 roku, w okresie od stycznia do grudnia). Co istotne, wakacje kredytowe obejmują nie tylko część kapitałową kredytu, ale również odsetkową. Oznacza to, że kredytobiorca uzyskuje odroczenie w czasie płatności za kredyt hipoteczny, bez narażania się na dodatkowe odsetki ze strony banku.

 

Kto może skorzystać z przerwy od spłacania hipoteki?

W celu skorzystania z rządowego wsparcia w postaci odroczenia płatności rat ujętych w harmonogramie spłaty bankowej hipoteki, kredytobiorca musi spełnić w sumie dwa warunki. Pierwszym z nich jest zawarcie z bankiem umowy o udzielenie kredytu hipotecznego przed dniem 1 lipca 2022 roku. Drugim warunkiem jest zakończenie okresu kredytowania co najmniej po upływie sześciu miesięcy od daty zawarcia umowy o kredyt hipoteczny.
Kredytobiorca, który chce się ubiegać o wakacje kredytowe stanowiące rządowe wsparcie, powinien pamiętać o tym, że w przypadku korzystania już przez niego z takiego samego odroczenia, które otrzymał od banku w porozumieniu z nim, to termin bankowych wakacji zostanie skrócony w chwili złożenia nowego wniosku.

 

Rozwiązanie pomocne dla zadłużonych w bankach?

Taka forma wsparcia jest dla kredytobiorców korzystna z wielu względów. Przede wszystkim będą oni mogli na jakiś czas zapomnieć o konieczności oddawania do banku sporej kwoty. Jest to również korzystne z tego względu, że inflacja wpłynęła mocno na wysokość rat kredytowych. Osoby, które złożyły wniosek i odroczenie płatności w czasie, zyskują dodatkowy czas na przeczekanie trudnej sytuacji i liczą na uchronienie się przed koniecznością opłacania niebotycznie powiększonych rat za kredyt hipoteczny.

 

Prosta procedura złożenia wniosku o wakacje kredytowe

Procedura złożenia wniosku o przyznanie wakacji kredytowych jest bardzo prosta. Jedynym, co musi zrobić kredytobiorca, jest złożenie wniosku do banku. Może to zrobić w jeden z trzech możliwych sposobów. Pierwszym jest pisemne złożenie wniosku w placówce bankowej. Drugą, wygodniejszą i szybszą opcją, jest przesłanie wniosku drogą mailową. Trzecią opcją jest skorzystanie z bankowości elektronicznej i przesłanie wniosku za jej pomocą. Kredytobiorca musi jednak wcześniej zweryfikować, czy bank, w którym chce złożyć wniosek, udostępnił możliwość złożenia wniosku drogą mailową lub za pomocą bankowości elektronicznej.
Po złożeniu lub wysłaniu wniosku do banku, kredytobiorcy pozostaje czekać na decyzję. Z formalnego punktu widzenia bank ma 21 dni na przesłanie potwierdzenia, że wniosek złożony przez kredytobiorcę do niego wpłynął.
W praktyce wakacje kredytowe rozpoczynają się w chwili, kiedy kredytobiorca dostarczy do banku wniosek o zawieszenie umowy. Bank nie może bowiem takiego wniosku odrzucić.

Rządowy Fundusz Wsparcia Kredytobiorców otwarty na potrzeby Polaków

Jak widać, Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK), którym kieruje rząd, jest otwarty na problemy oraz potrzeby Polaków. Zadaniem Funduszu Wsparcia Kredytobiorców jest niesienie pomocy osobom, które znalazły się w potrzasku wysokich, niemożliwych dla nich do spłacenia rat za kredyt hipoteczny.
Fundusz Wsparcia Kredytobiorców ma oferować dofinansowanie do kredytu hipotecznego. Może ono wynieść nawet do 2 tysięcy złotych miesięcznie. Ten rodzaj pomocy ma być adresowany do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, na przykład w sytuacji, kiedy rata kredytu przekroczy połowę kwoty ich dochodu, lub gdy po prostu stracą pracę (a co za tym idzie, źródło dochodu, który umożliwiał im spłatę bankowego zobowiązania).

 

Odpoczynek od hipoteki jest wielu Polakom potrzebny

Program odciążający Polaków od konieczności stałego opłacania wysokich obecnie rat za kredyt hipoteczny, stanowi ratunek dla wielu osób. Inflacja utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, gospodarka nie odzyskała jeszcze stabilności, ceny w sklepach za produkty codziennego użytku mocno wzrosły, podobnie jak ceny za różnego rodzaju usługi. Dodatkowo w niektórych branżach coraz trudniej jest zdobić pracę, ponieważ przedsiębiorcy również szukają sposobów na redukcję comiesięcznych wydatków. Najprostszym sposobem jest więc redukcja etatów i korzystanie z minimalnej wymaganej do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa  liczby osób zatrudnionych. Właśnie w tym trudnym czasie, w jakim przyszło się mierzyć kredytobiorcom ze znacząco podwyższonymi ratami za kredyty hipoteczne, przerwa od nich stanowi duży ratunek dla domowych budżetów.

 

Banki stały się ostrożniejsze

Banki funkcjonujące w Polsce stały się w ostatnim czasie bardziej ostrożne. Ich pracownicy z rozwagą podchodzą do klientów, którzy pojawiają się w placówkach po udzielenie kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości. Banki zabezpieczyły się w najprostszy możliwy sposób, czyli poprzez zaostrzenie wymogów. Dzięki temu mogą chronić się przed kredytobiorcami, którzy mogą mieć w niedalekiej przyszłości problem ze spłacaniem pożyczki. Zaostrzone procedury kredytowe martwią wprawdzie wiele osób, którym banki – wprowadzając obostrzenia – uniemożliwiły realizację marzeń o nabyciu własnej nieruchomości. Niemniej być może odmowna decyzja ze strony banków uchroniła je przed wpadnięciem w spiralę niewypłacalności.
Wszyscy, zarówno kredytobiorcy jak również banki, czekają aż sytuacja w kraju się unormuje. Póki co ciężko jednak prognozować, kiedy możemy liczyć na rynkową stabilizację.

 

Magdalena Łozowicka / Starszy Analityk Komercja24.pl