Na przestrzeni całego miesiąca listopada mikroprzedsiębiorcy otrzymali łącznie 12,2 tysięcy kredytów, opiewających na łączną kwotę 1,708 mld. złotych. Najmniejszą ilość stanowiły kredyty inwestycyjne 0,6 tys. na kwotę 264 mln złotych, natomiast największą udzielone kredyty obrotowe na 716 mln złotych. Od początku roku 2021 banki łącznie udzieliły 148,5 tysięcy kredytów na kwotę 20,225 mld złotych. Porównując analogiczny okres w 2020 roku nastąpił wzrost w liczbie udzielonych kredytów o blisko 22%. Największa ilość przydzielonych kredytów w listopadzie trafiła do sektora usługowego ( 635 mln. złotych) oraz handlowego (522 ml złotych), łącznie ponad 71%.

 

Żródło: BIK