Porównując marzec 2021 oraz marzec 2022 pod kątem wniosków o kredyt mieszkaniowy można odnotować ich spadek o 6,9%. Porównując luty 2022r. Wnioski o kredyt mieszkanioiwy złozyło o 75,7 % osób więcej. W marcu bieżącego roku, średnia wartość kretytu mieszkaniowego wynosiła 365,7 tys. zł i była wyższa o 10,9 % w relacji do wartości z marca 2021r. i wyższa o 1,4 % niż w lutym 2022r.
Jak mówi profesor Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Krajowej :  „Duży pozytywny wpływ na wartość marcowego odczytu Indeksu w ujęciu r/r miał wzrost średniej kwoty wnioskowanego kredytu, która w marcu 2022 r. była wyższa od kwoty z marca  2021 r. o 35 886 zł. Średnia kwota w ujęciu m/m rośnie prawie nieprzerwanie od 20 miesięcy, czyli od czerwca 2020 r. (z wyjątkiem stycznia 2021 i stycznia 2022, czyli „efektu stycznia”). Ponownie średnia kwota wnioskowanego kredytu jest najwyższa w historii.” Na wartośc popytu kredytów ma wpływ wiele czynników między innymi psychologicznych, związanych ze zmniejszeniem poczucia bezpieczeństwa z powodu wojny u bliskiego sąsiada

Źródło: bik.pl