Deloitte, jako międzynarodzowa firma kosultingowa, która posiada szerokie kompetencje, ma wzmonić swoim doświadczeniem działania wokół BIK Open API. Efektem tej współpacy ma być zaangażowanie w proces rozwoju, wyszukiwanie nowych obszarów testów oraz rozwoju koncpecji produktów i usług budowlanych.

Jak mówi dr Mariusz Cholewa, prezes zarządu Biura Informacji Kredytowej : „Merytoryczna wiedza i doświadczenie zarówno ekspertów BIK, jak i Deloitte, będą służyć upowszechnianiu wiedzy o technologiach i edukacji w ramach planowanych w Programie BIK HUB spotkań, warsztatów innowacyjnych oraz wydarzeń, takich jak webinary czy hackathony
Dzięki temu partnerstwu wzrósł wkład w dalszy rozwój programu piaskownicy BIK HUB, szansa na tworzenie przyszłościowych usług przez fintechy, startupy, czego efektem będzie zwiększenie dostępu klientów indywidualnych do różnorodnych sposobów finansowania.

 

Źródło: BIK.PL