W dniu 16 grudnia bieżącego roku Rząd ogłosił wprowadzenie nowego programu, który kierowany jest do osób chcących kupić swoje pierwsze mieszkanie.
  Będzie to pomoc osobom do 45. roku życia w spłacie zaciągniętego kredytu na zakup domu, mieszkania lub premia dodana do konta oszczędnościowego.

  Rozdzielono ten projekt na dwa pomocne rozwiązania, pierwszy z nich to "Bezpieczny Kredyt 2%", czyli dopłata ze strony Państwa na zakup mieszkania, a drugie to "Konto Mieszkaniowe", zakładający pomoc w oszczędzaniu pieniędzy na zakup inwestycji w postaci dodatkowej premii do zaoszczędzonych pieniędzy.
  Najważniejszą różnicą między tymi rozwiązaniami jest czas, ponieważ pierwszy z nich jest dla osób które w najbliższym roku będą chciały zakupić mieszkanie, a drugi z nich decydowane jest osobom pewnych, że jest to inwestycja do zrealizowania dopiero w przyszłości.

 


Bezpieczny Kredyt 2%

 

  Do tego rozwiązania będzie mogła przystąpić każda osoba do 45. roku życia, która nie posiada i nie posiadała mieszkania, domu a także spółdzielczego prawa do domu lub lokalu.
W sytuacji, gdy do programu przystępuje małżeństwo lub rodzice co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku 45 lat i pierwszego mieszkania spełnić będzie musiało przynajmniej jedno z tych osób.

  Program zakłada, że Budżet Państwa przez 10 lat będzie dofinansowywał różnicę pomiędzy stałą stopą kredytową ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących a oprocentowaniem kredytu zgodnie z założoną stopą 2%.
  Oprocentowanie kredytu 2% będzie stałe, a wysokość raty będzie zmienna. Rząd uwzględnił, że maksymalna wysokość kredytu to 500 tysięcy zł, a w sytuacji, gdy jest to małżeństwo lub rodzice z jednym dzieckiem kwota wzrasta do 600 tysięcy zł. Lokale mogą pochodzić z rynku wtórnego jak i z rynku pierwotnego.

 

 

Konto Mieszkaniowe

 

  "Konto Mieszkaniowe" jest to drugie z podanych rozwiązań, w tym przypadku będzie konieczna pomoc banków komercyjnych, ponieważ obligatoryjne jest stworzenie specjalnego konta oszczędnościowego.

Otworzenie takiego konta przysługiwać będzie osobie, podobnie jak w pierwszym z rozwiązań, która nie ma i nie miała mieszkania ani domu lub spółdzielczego prawa dotyczącego domu lub lokalu.

  Z tego programu może również skorzystać osoba, która w jednym lokalu mieszka z conajmniej dwójką własnych lub przysposobionych dzieci, tu rząd określa jasno metraż takiego mieszkania, jest to powierzchnia do 50 m2 przy dwójce dzieci, 75 m2 przy 3 dzieci, 90 m2 przy 4 dzieci.
Zasady udzielania tego wsparcia zostały określone klarownie, w istocie, oszczędności należy wpłacać systematycznie - co najmniej konieczne jest zrobienie 11 wpłat rocznie o określonej wysokości przez okres od 3 do 10 lat.

Tylko spełnienie tych warunków gwarantuje dodatkową Premię Mieszkaniową otrzymaną z budżetu Państwa. Środki, które zostaną zgromadzone na koncie oszczędnościowym można będzie wydać na zakup pierwszego domu, mieszkania lub jako wkład finansowy w inwestycję.

Rząd zezwala na wydanie pieniędzy do 5 lat po zakończeniu oszczędzania.

 

  W trosce o przyszłość najmłodszych członków rodziny, Konto Mieszkaniowe mogą założyć również rodzice, którzy chcą zabezpieczyć swoje dzieci i odłożyć na jego pierwsze mieszkania,
wówczas czas na wypłatę zaoszczędzonych środków będzie przedłużony, aż do momentu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

 

 

 Źródło: www.gov.pl