Od 1 sierpnia kredytobiorcy, będą mogli wnioskować o wakacje kredytowe. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę  o  finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, dzięki której kredytobiorcy będą mogli odroczyć spłatę swoich zobowiązań. 

 

Do końca tego roku kredytobiorcy będą mogli skorzystać z wakacji kredytowych przez 4 miesiące. W przyszłym roku, po miesiącu w każdym kwartale . Oznacza to, ze w sumie wakacje kredytowe potrwają przez 8 miesięcy. W tym czasie kredytobiorcy będą płacić wyższe ubezpieczenie swoich kredytów, a zaległe raty kredytów będą musieli uregulować pod koniec swojej umowy kredytowej. Odroczone raty nie będą powiększane o odsetki.

 

O wakacje kredytowe może starać się kredytobiorca, który zaciągnął zobowiązanie w banku  na zakup lokalu na własne cele mieszkaniowe, a kredyt hipoteczny był udzielony w walucie polskiej przed 1 lipca 2022 roku

 

Z tej formy pomocy nie skorzystają więc osoby, które nabywały lokale mieszkalne w celach inwestycyjnych np. na wynajem, bo  ratę kredytu można zawiesić tylko w przypadku jednego kredytu.

 

Aby uzyskać wakacje kredytowe należy złoży odpowiedni wniosek w banku w którym została zaciągnięta pożyczka. Można to zrobić osobiście w siedzibie banku, lub drogą elektroniczną. Bank nie może odmówić przyjęcia wniosku, nawet jeśli umowa kredytowa została zawarta kilka lat temu.

 

Marlena Joks

Starszy Analityk WGN