W lutym bierzącego roku o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 30,42 tysięcy osób. W porównaniu do roku 2021, liczba wnioskodawców wynosiła 47,72 tys. jest to spadek o 36,2%. Średnia wartość wnioskowanego kredytu w lutym wynosiła 360,7 tys. zł, w relacji do wartości z lutego 2021, kwota była wyższa o 11,1%.

Jak zauważają eksperci, wartość Indeksu jest na niższym poziomie aniżeli z okresu pandemii z kwietnia (-28,1%). Istotnym czynnikiem spadku liczby wnioskujących jest wzrost stóp procentowych oraz zapowiedź kolejnych podwyżek. Odczyt nie odzwierciedla również w pełni wpływu wojny na Ukrainie. Pełen negtywny efekt zaobserwujemy dopiero w odczycie marcowym jak i w kolejnych miesiącach – mówi prof. Waldemar Rogowski.

 

Źródło: BIK