Program „Mieszkanie bez wkładu własnego” jest rozwiązaniem, które ma być istotnym wsparciem, zwłaszcza dla młodych ludzi i zaczynających rodzin. Perspektywa otrzymania spłaty rodzinnej, zmniejszającej zadłużenie kredytowe w przypadku powiększenia rodziny jest kluczową korzyścią programu. Pakiet assistance w wysokości 60 tysięcy zł dla trzeciego lub dodatkowego dziecka ma być kluczowym zwiększeniem budżetu rodzinnego – uważa Tomasz Frckowiak, dyrektor Pionu Klienta Detalicznego w PKO Banku Polskim.

Według banku, wspomniany program zakłada finansowanie hipoteczne do 100% kosztów związanych z budową lub nabyciem nieruchomości. Środki finansowe mają być przeznaczone dla osób, którym brakuje niezbędnych oszczędności na wniesienie wkładu własnego, jednak posiadają niezbędna zdolność kredytową. W ramach programu Bank Gospodarstwa Krajowego poręcza część kredytu. Pożyczkobiorcy mogą otrzymać 20.000. zł pomocy na spłatę zadłużenia, jeśli mają drugie dziecko, oraz 60 000 zł, jeśli mają trzecie lub kolejne.


„Mieszkanie bez wkładu własnego” daje równiez opcje uzyskania gwarancji dla części kredytu hipotecznego. Dokładniej do 20% kosztów, na które kredyt jest uzyskiwany. Gwarancja zwalnia również z konieczności wniesienia części wkładu własnego. Gwarantowana część kredytu nie może jednak przekroczyć 100 000 zł. zł. Jeśli pożyczkobiorca w trakcie spłacania pożyczki będzie miał drugie lub kolejne dziecko, BGK zwróci część zasady pożyczki w wysokości 20 000 zł. W przypadku kolejnych dzieci będzie to 60 000 złotych. 

Według informacji zamieszczonych na stronie BGK, osiem banków podpisało umowy kredytowe bez udziału własnego: Alior Bank, Bank Pekao, Bank Ochrony Rodowiska, Santander Bank Polska, Santander Bank Polska, Bank Spółdzielczy Rzemiosa w Krakowie, BPS, PKO Bank Polski, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Bank Pekao. W ramach programy Konsument będzie mógł wybrać czas trwania umowy, od 15 do 35 lat, a także to, czy odpowiedzialność zostanie zwrócona w równych czy malejących płatnościach.