Łącznie w lipcu 2021 r., banki udzieliły 12,6 tysięcy kredytów przeznaczonych dla mikroprzedsiębiorców, na kwotę 1,818 mld zł. Na tą sumę składają się: 0,7 tys. kredytów inwestycyjnych na kwotę 357 mln zł, 4,0 tys. kredytów obrotowych na kwotę 777 mln zł oraz 3,8 tys. kredytów w rachunku bieżącym na kwotę 435 mln zł.

Przez pierwsze 7 miesięcy 2021 roku banki udzieliły kredytów na łączną kwotę 12,3 mld zł. Co w ujęciu liczbowym stanowi 89,5 tysiąca transakcji. W porównaniu do tego samego okresu w 2020 r, wzrost liczby kredytów osiągnął wartość (+13,7%). W porównaniu do lipca 2020 r. o (+29,1%) wzrosła wartość udzielanych kredytów inwestycyjnych, kredytów w rachunku bieżącym o (26,0%) oraz obrotowych o (+6,8%).

W ujęciu wartościowym Indeksy jakości w lipcu 2021 r. kształtowały się na poziomach: kredyty inwestycyjne 2,75%, kredyty obrotowe 8,69% oraz kredyty w rachunku bieżącym 3,74%. W lipcu 2021 r. w porównaniu do czerwca 2021 r. poprawił się (spadł) ogólny indeks jakości o (-0,20). Indeks poprawił się (spadł) również w porównaniu do lipca 2020 aż o (-2,02) i jest na poziomie z roku 2016.

Jednym z głównych powodów stabilizacji kredytów dla mikroprzedsiębiorców w dobie pandemii były tzw. wakacje kredytowe. Znaczna większość moratoriów kredytowych już się zakończyła, jednakże nie zostało dostrzeżone pogorszenie się jakości portfela przedsiębiorców.

Na łączną kwotę przyznanych kredytów w lipcu tego roku składają się: 6,0 tys. transakcji dla firm usługowych (47,3%) i 3,1 tys. transakcji dla firm handlowych (24,5%). Podsumowując 72% udzielonych kredytów w miesiącu lipiec 2021 r. przypada tylko na te dwa sektory gospodarki – sektor usług 586 mlz zł oraz działalności gospodarcze 545 mln zł.
Najgorzej, a co za tym idzie z najwyższym poziomem wskaźnika Indeksu Jakości (4,63%) spłacane były kredyty przez firmy usługowe. Najlepszy oraz najniższy Indeks w lipcu zanotowano dla firm z sektora budowlanego (3,81%).

 źródło: BIK