Po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, zostały ogłoszone kolejne decyzje odnośnie podwyższenia stopy referencyjnej, która aktualnie osiągnęła wartość 1,25%. Po podwyżce miesięczna rata dla kredytu hipotecznego wzrośnie średnio o 192,41zł. Skutkiem podwyżek w najbliższym czasie może okazać się znaczny spadek zainteresowania kredytami. Wzrost rat dotknie najbardziej kredytobiorców zaciągających kredyty w okresie od marca 2020 do września 2021. Wspomniany okres charakteryzował się najniższymi stopami procentowymi, co skutkowało dużym wzrostem zarówno w pojęciu liczbowym jak i wartościowym zawieranych kredytów. Aktualnie w najnowszych badaniach opinii BIK, Polacy potwierdzają swoją niechęć do zaciągania kredytów.

Źródło: BIK