Według informacji BIK banki udzieliły większej ilości kredytów mieszkaniowych (wzrost o 31,3% ), gotówkowych ( wzrost o 18,5% ) oraz kredytów ratalnych ( wzrost o 0,5% ). Zanotowane spadki, aż -25,8% dotyczyły kart kredytowych. Łącznie od początku roku 2021 udzielonych zostało 2 687,1 tys kredytów ratalnych na kwotę 12,57 mld zł. Największą ilość liczbową jak i wartościową osiągnęły kredyty mieszkaniowe zaciągnięte na łączną kwotę 65,97 mld zł co w ujęciu liczbowym daje nam 205,6 tys. kredytów.

Decyzja o przyznaniu kredytu mieszkalnego zazwyczaj jest podejmowana nawet do dwóch miesięcy, a czas liczony jest od momentu złożenia wniosku. Co za tym idzie, wysoka wartość udzielonych kredytów we wrześniu 2021 roku, jest skutkiem złożonych wniosków w poprzedzających miesiącach tj. lipiec i sierpień. Odwrotny proces zachodzi podczas udzielania kredytów gotówkowych oraz ratalnych. Tu decyzja o przyznaniu kredytu zamyka się w okresie jednego miesiąca, dlatego jeżeli chodzi o osiągnięte wartości kredytów gotówkowych oraz ratalnych w miesiącu wrzesień 2021r. są to w większości przypadków wnioski złożone właśnie w tym miesiącu.