Zamiast rezygnować z remontu lub budowy domu, warto poszukać rozwiązań i przyjrzeć się dofinansowaniom, które pozwolą znacznie zmniejszyć wydane koszty.
  Jeżeli mamy na uwadze, aby zastosować nowoczesne, energooszczędne rozwiązania, które również pozwolą zminimalizować późniejsze koszta eksploatacji.

 

 
Jakie są możliwości? 

  Program „Czyste Powietrze” to pierwszy program, który powstał z inicjatywą zmniejszenia szkodliwości zanieczyszczonego powietrza wytwarzane przez tzn. piece „kopciuchy”. Program zakładał dopłatę do wymiany starego pieca na piec na paliwo stałe, bardziej ekologiczne źródło ciepła i spełniające normę dla emisji spalin.
  Dofinansowywał również wymianę okien oraz drzwi na szczelne, nie przepuszczające ciepłego powietrza na zewnątrz, należytego ocieplenia budynku, instalację centralnego ogrzewania albo ciepłej wody.   Założeniem programu jest zminimalizowanie szkodliwej dla ludzi emisji gazów cieplarnianych oraz poprawę powietrza.
  Program ten skierowany jest dla osób posiadających dom jednorodzinny lub postanowienie jego wybudowania zgodnie z normami ekologicznymi.

  „Moja woda” jest to program, który zakłada dofinansowanie do kwoty 5000 zł na budowę systemu retencji wody deszczowej albo roztopowej, cel jest jeden – zmniejszenie potrzeby na wodę z wodociągów, czyli oszczędzanie zużycia wody z wykorzystaniem odzyskanej wody opadowej.
  Do programu mogą przystąpić osoby posiadające dom jednorodzinny lub osoby chcące podjąć się budowy nowego domu. W tym programie konieczny jest wkład własny w wysokości 2000 zł oraz projekt zbiornika wodnego.

 


  Kolejną opcją zaoszczędzenia pieniędzy jest program „Mój Prąd” to nic innego jak dopłata do paneli fotowoltaicznych, które pozwoli na ogrzanie domu a także zagrzanie wody. Maksymalna kwota dotacji to 20 500 zł, wykorzystana przez osoby fizyczne, które na własne potrzeby wytwarzają energię elektryczną.

  Ostatnią z dotacji jest „Moje Ciepło”, czyli dodatek pieniężny na zakup i zainstalowanie pompy ciepła, to ekologiczne urządzenie, które ogrzewa budynek a także podgrzewa wodę użytkową.
  Ten program można połączyć z wyżej wymienionymi: „Mój Prąd” lub „Moja Woda”, co dodatkowo pozwoli zmniejszyć koszty.
  Dofinansowanie skierowane jest do osób będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych o podwyższonym standardzie energetycznym.

Czym zatem jest podwyższony standard energetyczny?

  Już spieszę z wyjaśnieniem, standard WT 2021 został określony w Rozporządzeniu Ministra właściwego ds. budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakie powinny być zachowane przez budynki i ich lokalizację.
  Dotyczy ono maksymalnego wskaźnika zużycia energii pierwotnej przez budynki liczone na m2 powierzchni użytkowej.
 

  Budując lub remontując dom warto wziąć pod uwagę możliwości zaoszczędzenia jakie dają wyżej wymienione dofinansowania. Wnioski są dostępne na stronach internetowych, a w ich wypełnieniu mogą pomóc wskazani urzędnicy, aby wypełnić go dobrze i przyspieszyć realizację przyznania dofinansowania.