Spis treści:
Hipoteki nie dla wszystkich
RRSO wciąż idzie w górę
Dla kogo hipoteka?
Banki weryfikują rzetelność kredytobiorców
Rodzaj oprocentowania ma znaczenie
Oferty banków są zróżnicowane
Polski Ład na pomoc kredytobiorcom


Kredyty hipoteczne coraz trudniej dostępne 

Dostęp do kredytów hipotecznych stał się w ostatnim czasie mocno utrudniony. Wszystko przez dynamiczny wzrost stóp procentowych. Polacy, którzy planowali zakup nieruchomości, stają przed nową rzeczywistością. O ile do niedawna ich zdolność kredytowa pozwalała na zaciągnięcie w banku hipoteki, o tyle teraz w wielu przypadkach nie jest ona wystarczająca. Banki rozkładają ręce, a osoby planujące zaciągnięcie pożyczki szukają sposobów na zwiększenie swojej zdolności kredytowej, lub po prostu odkładają decyzję o zakupie nieruchomości w czasie.

Rosnące stopy procentowe murem dla kredytobiorców

Wzrost stóp procentowych zaczyna być dla Polaków przeszkodą w dążeniu do realizacji marzenia o zakupie własnej nieruchomości. Stopy szybują w górę, a co za tym idzie, drożeją kredyty hipoteczne. Wielu Polaków, którzy do niedawna mogli pozwolić sobie na ich zaciągnięcie, obecnie nie ma już takiej możliwości.

Jak informuje Narodowy Bank Polski, wysokość stóp procentowych na dzień 9 czerwca 2022 roku przedstawiała się następująco:
- stopa referencyjna (rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych) na poziomie 6,00 %,
- stopa lombardowa na poziomie 6,50 %,
- stopa depozytowa na poziomie 5,50 %,
- stopa redyskontowa weksli na poziomie 6,05 %,
- stopa dyskontowa weksli na poziomie 6,10 %.

                                                   Zdjęcie pochodzi z oferty WGN: mieszkanie na sprzedaż

Kto ma szansę na kredyt hipoteczny?

Na skorzystanie z kredytu hipotecznego ma coraz mniej Polaków. Z racji tego, że stopy procentowe osiągnęły obecnie wysoki poziom, zdolność kredytowa wielu Polaków spadła na tyle, że uniemożliwia im obecnie zaciągnięcie bankowej hipoteki.

Co składa się na zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa pozwala bankom na ustalenie, czy potencjalny kredytobiorca będzie w stanie spłacać w terminach zaciągnięte zobowiązanie. Weryfikacji banki dokonują na podstawie analizy ilościowej i analizy jakościowej.

Na analizę ilościową składają się takie czynniki jak dochody kredytobiorcy, jego miesięczne koszty utrzymania, inne zobowiązania finansowe, poręczone kredyty itp.

Natomiast na analizę jakościową składają się takie czynniki, jak stan cywilny, wiek kredytobiorcy, historia kredytowa, status mieszkaniowy, wykształcenie, staż pracy itp.

Oprocentowanie stałe czy zmienne?

Osoby, stojące przed decyzja o zaciągnięciu hipoteki bankowej, muszą wybrać rodzaj oprocentowania. Do wyboru mają oprocentowanie stale i oprocentowanie zmienne.

Stałe oprocentowanie jest dobre dla kredytobiorców, którzy nie chcą podejmować ryzyka związanego ze zmianą wysokości raty. Nawet, jeśli oznacza to dla nich nieco wyższą ratę na starcie, wolą płacić tyle samo co miesiąc. Rozwiązanie to jednak posiada kruczki. Pierwszym z nich jest fakt, że wybór oprocentowania stałego często zmniejsza zdolność kredytową osoby, która ubiega się o kredyt hipoteczny. W efekcie kredytobiorca taki może kredytu po prostu nie dostać.
Drugim kruczkiem jest fakt, że w przypadku hipotek oprocentowanie stałe jest zazwyczaj udzielane przez banki na okres jedynie pierwszych 5 lat. Później rata kredytu obliczana jest na podstawie obowiązujących w danej chwili stóp procentowych, co dla kredytobiorcy oznacza, że rata hipoteki może albo zmaleć, albo się zwiększyć.

Z kolei oprocentowanie zmienne pozwala na płacenie mniejszych rat na starcie. Kredytobiorcy w zasadzie liczą na to, że oprocentowanie nie wzrośnie na tyle, by przewyższyć wysokość rat przy stałym oprocentowaniu. Warto jednak, aby kredytobiorcy dysponowali zapasem gotówki w budżecie, ponieważ wysokość rat przy oprocentowaniu zmiennym jest niemożliwa do przewidzenia, czego skutki obserwujemy obecnie, kiedy Polacy zaczęli borykać się z dużo wyższymi ratami za swoje hipoteki.

                                                    Zdjęcie pochodzi z oferty: mieszkanie na sprzedaż

Kredyty hipoteczne w przykładowych bankach

Poniżej prezentujemy oferty przykładowych banków, które oferują kredyty hipoteczne. Są to podstawowe informacje na temat hipotek, szczegółowych informacji należy zasięgnąć bezpośrednio w placówkach bankowych.

Bank Millennium S.A. oferuje kredyt hipoteczny nawet z 10.procentowym wkładem własnym. Bank nie pobiera przy tym prowizji za udzielenie kredytu. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 8,62%. RRSO została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 6M wynosi 5,05% (według stanu na dzień 31.03.2022 r.), oprocentowanie zmienne wynosi 7,75% i pozostanie na poziomie ustalonym dla okresu początkowego przez cały okres obowiązywania Umowy. Bank daje możliwość częściowej spłaty dowolnej kwoty online, a także oferuje wakacje kredytowe raz w roku

Całkowita kwota przykładowego kredytu hipotecznego (bez kredytowanych kosztów) wynosi 316 783 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 793 785,39 zł, natomiast całkowity koszt kredytu hipotecznego wynosi 477 002,39 zł. Kalkulacja została wykonana na dzień 4.04.2022 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej banku Millennium S.A.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. oferuje kredyt hipoteczny na atrakcyjnych warunkach, gdzie RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania) wynosi 7,04%.
Posługując się kalkulatorem dostępnym na stronie internetowej banku, można wstępnie wyliczyć wysokość raty hipoteki. Przy założeniu, że wartość nieruchomości wynosi 500 tysięcy złotych, a wartość kredytu 300 tysięcy złotych, gdzie okres spłaty został określony na 20 lat, wysokość rat prezentuje się następująco:
- przy oprocentowaniu zmiennym rata kredytu wyniosłaby 2153.34 złotych, przy RRSO na poziomie 7.04%,
- przy oprocentowaniu stałym rata kredytu wyniosłaby 2219.09 złotych, przy RRSO na poziomie 7.73%.

Powyższe wyliczenia stanowią jedynie przykłady, która mają pomóc zobrazować wysokość rat za hipoteki. Aby uzyskać szczegółową i rzetelną ofertę, należy skontaktować się bezpośrednio z placówką bankową.

                                                     Zdjęcie pochdzi z oferty WGN: mieszkanie na sprzedaż

Rządowy program „Mieszkanie bez wkładu własnego” wsparciem dla kredytobiorców

Mieszkanie bez wkładu własnego to rządowy program realizowany w ramach Polskiego Ładu. Rozwiązanie to weszło w życie w dniu 26 maja 2022 r.

Za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego Państwo ma gwarantować wkład własny nawet do 20 procent, do kwoty 100 tysięcy złotych. Gwarancja ta będzie obowiązywała przez okres minimum 15 lat. Celem programu jest zwiększenie stabilizacji mieszkaniowej mieszkańców Polski. Program nie ogranicza grupy docelowej, może z niego skorzystać każdy, niezależnie od tego, czy jest singlem, pozostaje w związku małżeńskim i czy posiada dzieci.

Rząd liczy, że przy wsparciu programu większa liczba Polaków będzie mogła kupić swoje mieszkanie przy wsparciu kredytu hipotecznego.

 

 Magdalena Łozowicka
Redaktor naczelna Komercja 24.pl