Program „Pierwsze Mieszkanie” - termin udzielania zobowiązań od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2027 r.

 • Stałe oprocentowanie 2% plus marża banku przez 10 lat,
 • Wielkość kredytu hipotecznego: dla singli 500 tys. zł, dla pary 600 tys. zł,
 • Łączna subwencja państwa wyniesie 286.5 mln zł,
 • Źródłem finansowania jest budżet państwa,
 • Realizacja zadania przez Rządowy Fundusz Mieszkaniowy utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Warunki, które trzeba spełnić, aby otrzymać kredyt 2%

 • Kredyt udzielony musi być na co najmniej 15 lat w złotówkach,
 • Maksymalna kwota przypadająca na singla: 500 tyś zł, na parę 600 tyś. zł,
 • Osoby, które nie mają w dniu udzielenia kredytu i przed tym dniem prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego – dotyczy to wszystkich osób w gospodarstwie domowym,
 • Wnioskodawca nie posiada wkładu własnego lub jest on nie większy niż 200 tyś. zł,
 • Łączna kwota wkładu własnego i Bezpiecznego kredytu 2% nie może być większa niż 1 mln zł,

Banki oferujące bezpieczny kredyt 2%

 1. Alior Bank SA,
 2. Bank Pekao SA,
 3. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie,
 4. Bank Spółdzielczy w Brodnicy,
 5. Bank BPS i Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS,
 6. Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie,
 7. PKO Bank Polski SA,
 8. SGB-Bank SA,
 9. VeloBank SA,
 10. Bank Ochrony Środowiska,
 11. mBank SA,

Dane statystyczne

 • 47 607 złożonych wniosków do dnia 11 września 2023r.,
 • Podpisano 7 682 umów na łączną kwotę 2, 917 mld zł,
 • 80% zobowiązań dotyczy mieszkań,
 • 75% przypadków, korzystającymi z kredytu były osoby młode 26-35 lat
 • 1% wszystkich wniosków pochodziło od cudzoziemców (w większości obywatele Ukrainy),

Na jakie mieszkania kupowane za „bezpieczny kredyt 2%” jest największy popyt?

 • W cenie do 300 tys. zł – 11%
 • W cenie 300-500 tys. zł – 68%
 • W cenie powyżej 500 tys. zł – 21% 

źródło: wykres sporządzono na podstawie ankiety Gethome.pl (https://gethome.pl/)

Rynek nieruchomości po wprowadzeniu programu "Pierwsze Mieszkanie"

 • wzrost cen mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym (nie tylko dla uczestników programu "Pierwsze Mieszkanie"), spowodowany jest wzrostem popytu,
 • ograniczenie dostępnych mieszkań na rynku.

Podsumowanie

 • Program „Pierwsze Mieszkanie” wprowadzono 01.07.2023r. od tego czasu wpłynęło już ponad 47 tys. wniosków,
 • Uruchomienie Programu, a także sama jego zapowiedź, wprowadziło zmiany na rynku nieruchomości. M.in. wzrost cen mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym, spowodowany wzrostem popytu,
 • Ograniczenie dostępnych mieszkań na rynku,
 • Niska podaż spowodowana jest brakiem gruntów, zmianą w planowaniu przestrzennym i niestabilną sytuacją, wysokimi kosztami infrastruktury, które są przerzucane z gminy na dewelopera.