W ubiegłym miesiącu łącznie o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 32,57 tysięcy potencjalnych kredytobiorców, co w porównaniu do listopada 2021 roku stanowi spadek o 9,7%. Średnia wartość wnioskowanego kredytu wynosiła 340 tysięcy zł, co w porównaniu do grudnia 2020 stanowi wzrost o 10,8%. Według analiz aktualna wartość Indeksu w nadchodzących miesiącach może osiągnąć ujemne wartości. Spowodowane jest to przez systematyczny spadek liczby osób wnioskujących co może jeszcze bardziej pogłębić fakt podniesienia stóp procentowych.

 

Źródło: BIK