Według jednego z członków Rady Polityki Pieniężnej Cezarego Kochanowskiego dotychczasowe podwyżki stóp procentowych były adekwatne do zaistniałej sytuacji, jednakże w tym momencie należy oszacować skutki tych decyzji. Wciąż rosnąca inflacja skutkuje narastającymi obawami przed kolejnymi decyzjami Rady Polityki Pieniężnej odnośnie wysokości stóp procentowych. Według innego członka RPP Jerzego Żyżyńskiego, do kolejnych podwyżek może dojść w momencie, gdy wskaźnik inflacji przekroczy 7%.