Aktualny poziom stóp procentowych wrócił do poziomu, który osiągnięty został w czerwcu 2013 roku. Według ekonomistów inflacja jeszcze przez długi czas utrzyma się na tym samym lub nawet wyższym poziomie, a co za tym idzie możemy spodziewać się kolejnych zmian wprowadzanych przez NBP.

 

Po wydanej decyzji przez Radę Polityki Pieniężnej w wygłoszonym oświadczeniu możemy przeczytać, że aktualnie w Polsce następuje ożywienie gospodarki, poprawia się sytuacja na rynku pracy oraz wzrasta wysokość przeciętnego wynagrodzenia. Decyzja o kolejnych podwyżkach diametralnie wpłynęła na zdolność kredytową osób starających się o kredyt hipoteczny. Jeszcze kilka miesięcy temu banki były w stanie pożyczyć o 130 tysięcy zł więcej niż aktualnie. Każdy wzrost stóp procentowych niekorzystnie wpływa na oprocentowanie kredytów tych już zaciągniętych, podwyższając wysokość rat miesięcznych oraz zmniejszając zdolność kredytową potencjalnych kredytobiorców.

 

Eksperci są zgodni co do stwierdzenia, że to nie koniec podwyżek, zarówno stóp procentowych, które mogą osiągnąć wartość nawet 4%, jak i cenowych.