Nanoszone zmiany mają za cel przyspieszenie przygotowania nowych projektów, aby powstawały one szybciej niż do tej pory, są to przede wszystkim możliwości zwiększenia tempa przyłączania nowo powstałych projektów do sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, ciepłowniczej, gazowej oraz elektroenergetycznej.
  Dla działalności zajmujących się przyłączeniami do tych mediów będą wyznaczone określone terminy, a za ich przekroczenie będą nakładane sankcje. Wprowadzona zostanie także nowa procedura polegająca na legalizowaniu nielegalnych projektów budowlanych w ramy prawne, przez zwiększenie dla nich bezpieczeństwa.


Domy jednorodzinne do 70m2 - największe zmiany

  Rząd znosi wymóg dotyczący uzyskiwania pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych, aby przeciwdziałać niedoborowi mieszkań, wprowadzane zmiany pozwolą na szybszy czas wybudowania domów, optymistycznie zakładając, że nawet o kilka miesięcy.
  Największą zmianę jaką szykuje rząd będzie mniej formalności dla budowy domów do 70 m2, co znaczy, że nie będzie konieczne specjalne zezwolenie, ani wpis do księgi katastralnej, ani powołanie kierownika budowy. Co zatem będzie potrzebne? Otóż jedynym warunkiem będzie wypełnienie i złożenie wniosku oraz działka. Dokładniej przyglądając się warunkom, powinien to być dom z płaskim dachem, poddaszem użytkowym co daje niemal 90 m2 powierzchni mieszkalnej. Ułatwieniem dla obywateli w budowie lub kupnie nowego domu a także mieszkania będzie stworzenie ogólnodostępnej bazy projektów budowlanych, aby urzędnicy bez problemu mogli mieć dostęp do projektów.

Jak to się przełoży na rzeczywistość?

  Osoba prywatna lub firma decydująca się na budowę domu, nie jest obowiązana dostarczać licznych wniosków, załączników w formie papierowej a jedynie w zupełności wystarczy umieszczenie ich w odpowiednim rejestrze, wskazanie domu dla którego są przeznaczone. Na pewno brak obfitej formalności przyspieszy budowę domu.

 

A co z robiórką domu?

  W nowelizacji prawa budowlanego mowa jest nie tylko o budowaniu ale również o rozbiórce, mianowicie zostaną egzekwowane kary pieniężne za nieterminowe wydawanie pozwoleń na rozebranie domu, będą to terminy przedawnienia utraty ważności pozwoleń na budowę – 5 lat od dnia ich wydania lub ogłoszenia, a także pozwoleń na użytkowanie – 5 lat od dnia w którym decyzja stała się decyzją ostateczną.

 

Baza e-CRUB, portal e-budownictwo, system EKOB

  To system wprowadzony do prawa budowlanego, który zawierał będzie licznych architektów czy inżynierów, co daje możliwość na ekspresową weryfikację uprawnień danej osoby, czy nie zostaniemy oszukani.   Wprowadzony zostanie również drugi system zwany EKOB, który będzie zawierał projekt techniczny, projektowanie architektoniczno – budowlane a także plan zagospodarowania terenu.

  Rozszerzenie portalu e-budownictwo o łatwiejsze składanie wniosków. Nowelizacja prawa budowlanego wskazuje również, że nie jest możliwe odstąpienie od warunków technicznych w sytuacji postępowań legalizacyjnych oraz usuwające wady prawne procesu o charakterze budowlanym.

  Podsumowując nowelizacje na rok 2023 - wprowadzenie ich do prawa budowlanego będzie miało duże znaczenie dla inwestorów oraz deweloperów, przede wszystkim skróci czas budowy domów i pozbędzie się wzbudzających niechęć formalności i ich ilość, co wydaje się być kluczowymi kwestiami w organizacji i budowie domu.