Firmy pożyczkowe, w pierwszym kwartale 2022 roku, udzieliły łącznie 808,2 tysiące pożyczek na kwotę 2,01 mld zł. W odniesieniu do analogicznego okresu z marca ubiegłego roku, możemy zaobserwować wzrost w ujęciu liczbowym (+33%) jak i w wartościowym (+48,6%).


Sytuacja zmienia się w poszczególnych przedziałach kwotowych. Rozpatrując ujęcie liczbowe, zaobserwujemy największą dynamikę w przedziale powyżej 5 tysięcy złoty (+62,0%) . Pod kątem ujęcia wartościowego również występuje dynamika dodatnia - najwyższa w przedziale powyżej 5 tysięcy złoty (+81,8%).

Źródło: BIK.pl