W minionym miesiącu łącznie 41,88 tys. potencjalnych kredytobiorców wnioskowało o przyznanie kredytu mieszkalnego, co stanowi wzrost aż o 28,3% względem ubiegłego roku. Średnia wartość wniosku o przyznanie kredytu wynosiła 330,2 tys. zł stanowiąc różnicę 13,9% w odniesieniu do sierpnia 2020 roku.

Wysoka wartość Indeksu uwarunkowana została między innymi wzrostem średniej kwotywnioskowanego kredytu ( wzrost o 40,26 tys. zł.) oraz wzrostem liczby osób składających wnioski ( wzrost o 9,23 tys osób).Podwyższenie średniej kwoty wnioskowanego kredytu jest wynikiem wzrostu cen nieruchomości oraz chęcią nabywania przez Polaków większych, znajdujących się w lepszych lokalizacjach mieszkań. Warto zauważyć, iż od marca 2021 r. odnotowywany jest stałt, stopniowy spadek liczby wnioskujących.

Dla dalszego wzrostu cen nieruchomości ważne będzie zachowanie się wskaźnika pokazującego relację pomiędzy przeciętnym wynagrodzeniem netto a ceną metra kwadratowego nowej powierzchni mieszkaniowej. Drugim z czynników może być zmiana podejścia do liczenia zdolności kredytowej dla kredytów powyżej 25 lat. Pomimo możliwego dłuższego okresu na jaki kredyt może zostać udzielony (np. na 30 lat), to  zdolność kredytowa będzie liczona tak, jakby był on udzielony na maksimum 25 lat. W konsekwencji spowoduje to wzrost wartości raty kapitałowej a tym samym ograniczy możliwość udzielenia wyższego kredytu przy tych samych dochodach.” – dodaje prof. Rogowski.

Źródło: BIK