Biorąc pod uwagę ujęcie liczbowe, banki przyznały o (-33,8%) mniej kredytów inwestycyjnych oraz o (-18,6%) mniej kredytów w rachunku bieżącym. Ujemna dynamika, w przypadku kredytów obrotowych, była niższa i wyniosła (-3,4%). Wartość udzielonych kredytów inwestycyjnych spadła w porównaniu do lutego 2021r. o (-19,6%) a także kredytów w rachunku bieżącym o (-6,1%). Porównując luty 2021 oraz luty 2022, obserwujemy spadek wartości kredytów obrotowych o (-1,0%).

W rocznym okresie odnotowano polepszenie Indeksów dwóch rodzajów kredytów – najwyższe w przypadku kredytów obrotowych (-1,19). Natomiast pogorszył się (wzrósł) Indeks kredytów w rachunku bieżącym (+0,20).

W lutym 2022r. najwyższy poziom wskaźnika, a tym samym, najgorzej spłacane były kredyty przez firmy usługowe – wartość Indeksu Jakości wynosiła 4,79%. Natomiast najlepszy odczyt w lutym br. został odnotowany w sektorze produkcji i wyniósł 3,83%. W porównaniu do lutego 2021r. odnotowano wzrost Indeksu w branżach budownictwa (+0,41) oraz produkcji (+0,16). Pogorszenie odnotowano w usługach (-0,93) oraz handlu (-0,55)

 

źródło: BIK