Czy wymagane jest doświadczenie u kandydatów?

Nie. Wiek, płeć, dotychczasowe doświadczenie, wykształcenie nie stanowią żadnego kryterium przy rozpoczęciu współpracy z WGN. Naszymi Partnerami mogą zostać osoby młodsze i doświadczone, wykształcenie również nie jest decydujące. Nie jest także konieczne, by kandydat prowadził już biuro nieruchomości. Najważniejszym kryterium w wyborze partnera franczyzowego jest jego umiejętność pracy z ludźmi – czy to z zespołem agentów czy z klientami.

Ile Partnerów przystąpiło WGN w 2017 roku?

W 2017 roku przyłączyliśmy do Grupy WGN 19 nowych oddziałów; dziewięciu Partnerów - Franczyzobiorców miało doświadczenie w pracy pośrednika w obrocie nieruchomościami. Z tego aż 5 osób przeszło do WGN z konkurencyjnych sieci franczyzowych. Doskonałe wyniki mamy również w przypadku Partnerów, którzy przystępując do Grupy WGN nie posiadali branżowego doświadczenia. Właśnie dla takich osób przygotowaliśmy, oprócz startowego przeszkolenia, szereg szkoleń w ramach Akademii Rynku Nieruchomości i Inwestycji.

Na czym dokładnie opiera się współpraca?

Mamy jeden model współpracy, wypracowany przez ponad ćwierć wieku doświadczenia w budowaniu sieci franczyzowej. Pozwala on naszym Franczyzobiorcom osiągać bardzo satysfakcjonujące wyniki zawodowe i finansowe. Nasz strategia polega na tym, że podpisujemy umowę z franczyzobiorcą, który wykorzystuje markę WGN oraz bogate know how, a równocześnie działa jako w pełni niezależny podmiot.
Nie narzucamy naszym Partnerom żadnych gotowych rozwiązań – udzielamy tylko pomocy, dajemy możliwości, bogaty pakiet narzędzi, umów, projektów – a z czego skorzysta nasz Partner zależy od jego predyspozycji, chęci, warunków lokalnych. Daje to Franczyzobiorcy z jednej strony dużą swobodę w prowadzeniu działalności, a z drugiej strony doskonałe zabezpieczenie i wsparcie w silnej marce WGN i jej 27-letniemu doświadczeniu i finansach. Jest to doskonałe rozwiązanie – dające satysfakcję dla obu Stron.
Wyjątkowe w naszej sieci jest również to, że nie wprowadzamy żadnych opłat od osiąganych obrotów, nie nakładamy kar – jak inne sieci – za działalność konkurencyjną po zakończeniu współpracy, nie narzucamy stosowania konkretnych rozwiązań. Zdajemy sobie sprawę z tego, że Franczyzobiorca najlepiej wie, jak prowadzić swój biznes, bo zna warunki lokalne.
Z kolei, jeżeli Franczyzobiorca nie ma jeszcze doświadczenia, może korzystać z gotowych, przekazanych mu narzędzi WGN. To jego dowolna decyzja. Unikatowe na rynku polskim są również nasze Kongresy Szkoleniowe WGN. Jest to platforma dydaktyczna, pozwalająca na rozwój, wzajemną pomoc, pogłębienie kwalifikacji, wymianę doświadczenia i nowych, często wręcz nowatorskich pomysłów i rozwiązań. Szkolenia pozwalają uzyskać każdemu agentowi w Grupie WGN  2-3 transakcje miesięcznie, podczas gdy w pomniejszych biurach nieruchomości liczba transakcji na jednego agenta wynosi 1 transakcje na 2-3 miesiące. Dzięki tym wszystkim rozwiązaniom członkowie Grupy WGN są partnerami w pełnym znaczeniu tego słowa.

Jakie są koszty?

Minimalna kwota inwestycji na otworzenie biura WGN zamyka się w 15 000 zł. Dotyczy to tych kandydatów, którzy posiadają już w pełni wyposażony lokal na potrzeby usług. W wyżej podanej kwocie są już zawarte opłata startowa, reklama zewnętrzna i wewnętrzna oraz fundusze na dodatkowy marketing lokalny w pierwszych miesiącach. Według naszego doświadczenia już w drugim i trzecim miesiącu nowe biura uzyskują pierwsze przychody.
Opłata startowa za działalność w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami i finansowym wynosi 3 000 zł netto.

Opłaty licencyjna i marketingowa są stałe dla wszystkich naszych Partnerów i w stosunku do innych sieci franczyzowych zdecydowanie niższe. Ponadto Grupa WGN nie stosuje żadnych innych, ukrytych opłat na swoją rzecz, np. procent od obrotu .

Dzięki zwolnieniu z opłat w pierwszych dwóch miesiącach działalności Partner ma zapewniony kapitał na rozwinięcie od podstaw swojego biznesu.

Jakie są wymagania dotyczące lokalu?

Przyjmujemy do Grupy WGN tylko kandydatów, którzy mają lokal lub deklarują się, że będą działać w centrach miast, przy ruchliwych ulicach lub w galeriach handlowych. Preferujemy biura na parterze, o powierzchni minimalnej 25 m2, która to powierzchnia jest wystarczająco dobra dla osób rozpoczynających działalność. W krótkim czasie, pracując w nieruchomościach, zwykle nasi partnerzy przenoszą się do lokali o większych powierzchniach, często do galerii handlowych.

Jakie wsparcie otrzymuje Partner?

 

Partner, po podpisaniu umowy o współpracę, otrzymuje autorskie know-how, zawierające ok. 200 dokumentów, niezbędnych do otworzenia i profesjonalnego prowadzenia oddziału WGN, w tym m.in. umowy pośrednictwa sprzedaży. Ponadto nowi partnerzy otrzymują dostęp do programu i wyjątkowego systemu MLS WGN (system wielokrotnego oferowania ofert nieruchomości wsród ponad 500 agentów), a także przechodzą profesjonalne startowe przygotowanie zawodowe z zakresu prowadzenia działalności pośrednictwa, budowy zespołu agentów, pozyskiwania klientów i doprowadzania do bezpiecznych transakcji.
Dla kandydatów, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z nieruchomościami, jak już wspomniano wcześniej, przygotowaliśmy możliwość bardziej zaawansowanych szkoleń, prowadzonych przez liderów i specjalistów Akademii Rynku Nieruchomości i Inwestycji. Franczyzobiorcy otrzymują również dostęp do programu komputerowego do prowadzenia biura nieruchomości – iNET.wgn.online. Został on stworzony specjalnie dla naszej Grupy WGN. Zawiera więc innowacyjne rozwiązania, nieznane innym biurom czy sieciom.
Jako jedyna sieć franczyzowa w Polsce wydajemy czasopismo „Apartamenty i Rezydencje”, jak również „Investment Properties Catalogue WGN Group”. Ponadto WGN współredaguje wydawnictwo „Property Journal”.

Kiedy uzyskuje się pierwsze przychody?

Każdy oddział franczyzowy WGN jest autonomicznym przedsiębiorstwem, którego głównym zadaniem jest osiąganie zysku poprzez budowanie bazy ofert nieruchomości, klientów i ich kojarzenie. Nadrzędnym celem jest, więc doprowadzenie do profesjonalnie przeprowadzonych transakcji na rynku nieruchomości. Biura WGN osiągają przychody z wynagrodzeń prowizyjnych od przeprowadzonych transakcji już w 2-3 miesiącu.Biura WGN korzystając z bazy nieruchomości (około 40 000) w bardzo krótkim czasie od otwarcia biura są w stanie przeprowadzić pierwsze transakcje, a tym samym uzyskać pierwsze zyski. Jeśli zaś chodzi o zwrot z inwestycji następuje to przeważnie po czwartym miesiącu.

Czy planowane są jakieś zmiany w strategii WGN?

WGN jest na rynku 28 lat a sieć franczyzowa działa prężnie od ćwierć wieku. Rewolucyjnych zmian nie przewidujemy, uważając, że jedną z najważniejszych naszych zalet jest wysoka i stabilna pozycja lidera na rynku. Jesteśmy jednak otwarci na nowe wyzwania i podnosimy sobie poprzeczkę coraz wyżej. Przykładem może być poszerzenie działalności o organizację branżowych szkoleń, czyli założenie Akademii Rynku Nieruchomości i Inwestycji. Dzięki temu nasi Partnerzy są przeszkalani przez najlepszych profesjonalistów w Polsce. WGN zawsze musi być trzy kroki przed konkurencją. To konkurencja nas podpatruje.
Coraz więcej klientów ma zaufanie do doradców rynku nieruchomości, zwłaszcza reprezentujących duże marki z wieloletnim doświadczeniem. Coraz bardziej rosną też oczekiwania klientów dotyczące jakości obsługi. Dlatego tak ważne jest stałe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności naszych doradców.

Jakie są korzyści z przystąpienia do Grupy WGN?

Jednym z największych sukcesów ostatnich lat jest niewątpliwie uwolnienie zawodu pośrednika obrotu nieruchomościami od konieczności posiadania licencji zawodowych. Pomimo dużej konkurencji, na rynku pozostaną najbardziej profesjonalne, prężnie działające sieci. Według analityków WGN statystyczny Polak zmienia swoją nieruchomość średnio osiem razy w życiu. Jak więc widać praca na rynku nieruchomości zawsze będzie przynosić zyski.
Z każdym rokiem obserwujemy rosnącą tendencję zainteresowań przystąpieniem do Grupy WGN. Pośrednicy pojedynczych biur doskonale wiedzą, że koszty utrzymania się na rynku nieruchomości są coraz większe. O wiele trudniej jest im konkurować z dużymi sieciami, dysponującymi większym budżetem na reklamę i marketing, jak i posiadających dużą bazę klientów. Bycie częścią grupy znacząco zmniejsza koszty przy jednoczesnym zwiększeniu zysków.
Nasz Franchise-biorca otrzymuje od nas komplet informacji, projektów i danych, by uruchomić biuro i je potem z sukcesem prowadzić. Marka WGN jest doskonale znana na rynku, zwłaszcza na rynku nieruchomości komercyjnych i luksusowych.
Klienci, w tym najwięksi inwestorzy, sami się zgłaszają do Biur WGN, w celu obsługi transakcji, bo ufają marce WGN. Daje im poczucie bezpieczeństwa oraz gwarancje sukcesu. To z kolei napędza Biura Franczyzowe. Uzyskują one dochód, który pozwala im się rozwijać i uzyskać dominującą rolę na rynkach lokalnych. Sukces naszej sieci to również strategia stosowana przy wyborze lokalizacji biura – centrum miasta, ruchliwa ulica, ciąg komunikacyjny. Doskonale również się sprawdzają biura WGN w centrach handlowych.

Jakie są plany Grupy WGN na najbliższą przyszłość?

W pierwszym półroczu 2018 roku otworzyliśmy aż 15 nowych biur nieruchomości oraz 2 biura deweloperskie pod marką WGN. Chcielibyśmy do końca roku poszerzyć naszą sieć o kolejne 18-20 oddziałów franczyzowych. Praktycznie w każdym większym mieście Polski są biura WGN. Trwają zaawansowane rozmowy na temat otworzenia oddziałów w Berlinie, Londynie a także trzech biur w Warszawie.

Dla nas największą satysfakcją jest to, że wiele ponad 10% Biur Franczyzowych prowadzone jest już przez kolejne pokolenia widząc w tym stabilność marki i duże przychody swoich firm.

kontakt: wgn@wgn.pl