W marcu 2021 r. banki udzieliły łącznie 13,9 tys. kredytów mikroprzedsiębiorcom, o (+3,4%) więcej niż w poprzednim miesiącu, na łączną kwotę 1,938 mld zł – wzrost m/m o (+20,6%), w tym: 0,8 tys. kredytów inwestycyjnych na kwotę 318 mln zł, 4,7 tys. kredytów obrotowych na kwotę 725 mln zł oraz 4,2 tys. kredytów w rachunku bieżącym na kwotę 552 mln zł.

W pierwszym kwartale 2021 r. banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom 37,7 tys. kredytów – mniej o (-16,8%) w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku, na kwotę 4,687 mld zł. Spadek wartości udzielonych kredytów w tym okresie w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. wyniósł  (-12,8%).

Marcowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 5,1% w ujęciu wartościowym. Produktowe Indeksy jakości w marcu 2021 r. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco: kredyty inwestycyjne 3,1%, kredyty obrotowe 10,3% oraz kredyty w rachunku bieżącym 3,5%. W marcu 2021 r. w porównaniu do lutego 2021 r. pogorszył się (wzrósł) ogólny indeks jakości (+0,23). Natomiast indeks polepszył się (spadł) w porównaniu do marca 2020 o (-0,32).

Pomimo kolejnego już wzrostu i tak jest on nadal na stosunkowo niskim poziomie. Głównym źródłem pogorszenia w marcu 2021 r. jest przede wszystkim zakończenie dużej części moratoriów kredytowych (wakacji kredytowych) oraz nadal utrzymujące się ograniczenia działalności dużej części branż, w szczególności usługowych, z uwagi na restrykcje pandemiczne. Oba te zjawiska negatywnie wpływają na jakość portfela kredytów mikroprzedsiębiorców w ostatnich miesiącach. Marcowe pogorszenie wartości Indeksu w porównaniu do lutego 2021 r. jest jednak zróżnicowane co do wartości dla poszczególnych produktów kredytowych. Najwyższe pogorszenie wystąpiło w przypadku kredytów obrotowych (+0,54) oraz kredytów w rachunku bieżącym (+0,36). W przypadku kredytów inwestycyjnych nastąpiło pogorszenie Indeksu o (+0,26) w porównaniu do odczytu z lutego 2021 r.

Na 13,9 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w marcu br., 6,2 tys. zaciągnęły firmy usługowe (45%) i 3,6 tys. handlowe (26%). Łącznie więc 71% udzielonych w marcu 2021 r. kredytów przypada na te dwa sektory. Z łącznej kwoty 1,938 mld zł, banki udzieliły 665 mln zł (34,3%) kredytów firmom z sektora usług oraz 528 mln zł (27,2%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów to 61,5% łącznej wartości udzielonych kredytów w marcu 2021 r. W marcu 2021 r. najwyższe spadki liczby udzielonych kredytów dotyczyły finansowania usług (-8,6%). W przypadku produkcji spadek wyniósł (-2,5%). Akcja kredytowa dla firm budowlanych wzrosła o (+9,4%) a dla handlu o (+3,2%).

W ujęciu wartościowym w marcu 2021 r. w porównaniu do marca 2020 r. najwyższa dodatnia dynamika dotyczyła kredytów mikroprzedsiębiorców z sektora budownictwa (+22,1%), produkcji (+14,3%) oraz handlu (+6,9%). Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w marcu 2021 r. spłacane były kredyty przez firmy usługowe – wartość indeksu wyniosła 5,87%. Najlepszy (najniższy) odczyt w marcu br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora budowlanego i wynosił on 3,7%. W porównaniu do lutego 2021 r. Indeks pogorszył się (wzrósł) we wszystkich branżach. Najwięcej w usługach (+0,3). W pozostałych trzech branżach wartość Indeksu pogorszyła się: o (+0,27) w budownictwie, o (+0,16) w handlu oraz o (+0,09) w budownictwie.

źródło: BIK