W lutym 2021 r. banki udzieliły łącznie 13,2 tys. kredytów mikroprzedsiębiorcom, na łączną kwotę 1,528 mld zł, w tym: 0,7 tys. kredytów inwestycyjnych na kwotę 224 mln zł, 3,9 tys. kredytów obrotowych na kwotę 584 mln zł oraz 4,7 tys. kredytów w rachunku bieżącym na kwotę 482 mln zł. W dwóch pierwszych miesiącach 2021 r. łącznie banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom 23,6 tys. kredytów na kwotę 2,653 mld zł. Spadek w liczbie udzielonych kredytów w tym okresie w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. wyniósł (-24,3%), a w wartości (-24,3%).

Lutowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 4,85% w ujęciu wartościowym. Produktowe Indeksy jakości w lutym 2021 r. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco: kredyty inwestycyjne 2,80%, kredyty obrotowe 9,73% oraz kredyty w rachunku bieżącym 3,13%. W lutym 2021 r. w porównaniu do stycznia 2021 r. pogorszył się (wzrósł) ogólny indeks jakości (+0,30). Natomiast indeks polepszył się (spadł) w porównaniu do lutego 2020 o (-0,61). Pomimo lutowego wzrostu Indeks jest na stosunkowo niskim poziomie. Głównym źródłem pogorszenia w lutym 2021 r. jest przede wszystkim zakończenie dużej części moratoriów kredytowych (wakacji kredytowych) we wrześniu i październiku 2020 r. oraz nadal utrzymujące się ograniczenia działalności gospodarczej z uwagi na trzecią falę pandemii. Oba te zjawiska negatywnie wpływają na jakość portfela kredytów mikroprzedsiębiorców. Lutowe pogorszenie wartości Indeksu w porównaniu do stycznia 2021 r. jest jednak zróżnicowane dla poszczególnych produktów kredytowych. Najwyższe pogorszenie wystąpiło w przypadku kredytów obrotowych (+0,85) oraz inwestycyjnych (+0,1). W przypadku kredytów w rachunku bieżącym nastąpiło pogorszenie Indeksu jedynie o (+0,06) w porównaniu do styczniowego odczytu.

Na 13,2 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w lutym br., 6,0 tys. zaciągnęły firmy usługowe (45%) i 3,5 tys. handlowe (26%). Łącznie więc 71% udzielonych w lutym 2021 r. kredytów przypada na te dwa sektory. Z łącznej kwoty 1,528 mld zł, banki udzieliły 571 mln zł (37,4%) kredytów firmom z sektora usług oraz 454 mln zł (29,7%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów to 67,1% łącznej wartości udzielonych kredytów w lutym 2021 r. Najwyższe spadki liczby udzielonych kredytów w lutym br. dotyczyły finansowania usług (-24,7%). W przypadku sektora produkcyjnego spadek wyniósł (-20,5%), a handlu (-15,9%). W ujęciu wartościowym w lutym 2021 r. w porównaniu do lutego 2020 r. najwyższa ujemna dynamika udzielonych kredytów dotyczyła sektorów usługowego (-24,2%) oraz produkcyjnego (-17,9%).

Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w lutym 2021 r. spłacane były kredyty przez firmy usługowe – wartość indeksu wyniosła 5,55%. Najlepszy (najniższy) odczyt w lutym br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora budowlanego i wynosił on 3,46%. W porównaniu do stycznia 2021 r. Indeks polepszył się (spadł) tylko w branży produkcyjnej (-0,12). W pozostałych trzech branżach wartość Indeksu pogorszyła się – najwięcej w usługach o (+0,53), najmniej pogorszył się (wzrósł) w budownictwie (+0,01) i handlu (+0,25).