Wzrostowe odczyty w kredytach gotówkowych o 87% w ujęciu wartościowym i 63,5% w ujęciu liczbowym ponownie robią wrażenie. Częściowo tak wysokie dynamiki są efektem niskiej bazy z maja zeszłego roku. Ale nie tylko, bowiem jest jeszcze jeden powód – wzrost udziału kredytów udzielonych na wysokie kwoty oraz na dłuższy umowny okres finansowania.

„Najwyższe dodatnie dynamiki akcji kredytowej w maju 2021 r. zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym dotyczyły kredytów wysokokwotowych tj. z dwóch przedziałów kwotowych 30 – 50 tys. zł oraz powyżej 50 tys. zł odpowiednio (+25,7% L) i (+25,4% W) oraz (34,8% L) i (30,1% W).

Dobra koniunktura na rynku kredytów gotówkowych dotyczy więc kredytów na wyższe kwoty, które stanowią już 66% wartości sprzedaży w pierwszych 5 miesiącach 2021 r. Same kredyty powyżej 50 tys. zł mają 44,7% udział w wartości akcji kredytowej. W ujęciu liczbowym udział kredytów z tych dwóch przedziałów to 24% liczby udzielonych kredytów gotówkowych” – wyjaśnia prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej.

Dodatnie dynamiki liczby udzielonych w okresie styczeń - maj 2021 r., kredytów gotówkowych wystąpiły prawie we wszystkich przedziałach wartości udzielanych kredytów. Negatywnym wyjątkiem są kredyty niskokwotowe do 5 tys. zł (-3,6%). W ujęciu wartościowym dodatnie dynamiki dotyczą kredytów ze wszystkich przedziałów kwotowych.

W przypadku kredytów ratalnych mamy wzrost r/r w ujęciu wartościowym (+28,9%), ale spadek (-1,5%) w ujęciu liczbowym. „W przypadku kredytów ratalnych wzrost akcji kredytowej w maju wyniósł (+28,9%) w ujęciu wartościowym. Ujemna dynamika r/r dotyczy natomiast liczby udzielonych kredytów.

Podobnie jak w przypadku kredytów gotówkowych, wysoki wzrost dynamiki sprzedaży kredytów ratalnych ma charakter selektywny. Najwyższe ponad 50% dodatnie dynamiki liczby udzielonych kredytów w okresie styczeń – maj br. dotyczyły kredytów ratalnych na wyższe kwoty, tzn. z przedziału 5-10 tys. zł (+51,6%) oraz powyżej 10 tys. zł (+60,9%).

Kredyty ratalne do 1 tys. zł mają natomiast ujemną dynamikę na poziomie (-3,2%), a z przedziału 1-2 tys. zł (-0,4%). W ujęciu wartościowym występuje takie samo zjawisko.

Dynamika kredytów wysokokwotowych to (+50,4%) w przedziale 5-10 tys. zł oraz (+52,7%) dla kredytów powyżej 10 tys. zł. Kredyty do 1 tys. zł mają ujemną dynamikę na poziomie (-2,4%). Na raty finansowane są więc zakupy droższych dóbr.

Zamożniejsze gospodarstwa domowe kupują w ten sposób np. droższy sprzęt RTV/AGD, elektronikę czy meble, samochody. Wysoka inflacja i rosnące ceny dóbr trwałego użytku przy niskiej a nawet zerowej stopie procentowej są sprzymierzeńcami kupowania na raty.”– wyjaśnia główny analityk BIK.

Średnia wartość kredytu ratalnego w maju 2021 r. to 4 617 zł i była ona wyższa niż w maju rok temu o 30,9%. Dla kredytów gotówkowych, średnia wartość udzielonego w maju 2021 r. kredytu to 21 666 zł – to wzrost o 14,4% w stosunku do maja 2020 r. Obserwowany przez BIK co miesiąc poziom ryzyka kredytowego portfela kredytów konsumpcyjnych (gotówkowych i ratalnych), w oparciu o odpowiednie Indeksy Jakości, pełni funkcję systemu wczesnego ostrzegania. Jakość portfela kredytów ratalnych już od kilku lat utrzymuje się na bardzo niskim, bezpiecznym poziomie szkodowości, co każdorazowo potwierdzają właśnie miesięczne odczyty Indeksu.

Bieżący - majowy odczyt Indeksu Jakości portfela kredytów ratalnych wynosi 1,28%. Kilkukrotnie wyższą szkodowością (najwyższą wśród wszystkich grup produktowych) charakteryzują się natomiast kredyty gotówkowe. Majowy odczyt Indeksu Jakości dla kredytów gotówkowych wynosi 4,68%.

W maju 2021 r. banki wydały 61,9 tys. kart kredytowych na łączną kwotę przyznanych limitów 404 mln zł. „W okresie styczeń - maj 2021 r. mamy powrót negatywnego trendu dynamiki rocznej obserwowanego w całym ubiegłym roku, w ujęciu liczbowym wynosi ona (-2,5%). W ujęciu wartościowym mamy niewielką dynamikę dodatnią (+0,7%). Należy pamiętać, że limity kartowe są jednym z najbardziej ryzykownych produktów kredytowych (wartość Indeksu Jakości w maju wyniosła 3,34%)” - mówi prof. Rogowski z BIK.

źródło: BIK