Średnia stopa procentowa EURIBOR dotyczy banków w strefie Euro. Stopa ta określa, po jakiej stawce banki te mogą udzielić innym bankom pożyczki w walucie euro. Pożyczka taka ustalana jest na określony czas. Wartość EURIBOR jest każdorazowo ustalana zgodnie z definicją, która została uchwalona przez Europejską Federację Bankową. Można się z nią zapoznać codziennie na stronie EURIBOR-u.