Niestety, o kredycie hipotecznym na zakup zagranicznej nieruchomości można raczej zapomnieć. Dla banków udzielenie takiego kredytu byłoby zbyt ryzykowne i kosztowne. Rzeczoznawca musiałby bowiem udać się za granicę a i tak miałby zapewne problem z rzetelnym wycenieniem nieruchomości na nieznanym sobie rynku. Równie problematyczne byłoby dla banku wszczęcie działań windykacyjnych w sytuacji, kiedy kredytobiorca nie wywiązywałby się należycie ze spłaty kredytu.
 Kredyt jest jednak możłiwy, jeśli zostanie zabezpieczony inną nieruchomością na terenie naszego kraju.