Po wprowadzonych zmianach odsetki ustawowe będą miały zastosowanie jako stopa odsetek od kapitału, czyli na przykład jako oprocentowanie pożyczki. Ponadto będą one stosowane w transakcjach handlowych. W tym przypadku stopa odsetek stosowana przez wierzyciela po przekroczeniu terminu zapłaty będzie dłuższy niż 30 dni.
Ponadto od 1 stycznia 2016 roku odsetki za zwłokę, które wynikają z ordynacji podatkowej, zostaną zastąpione przez odsetki ustawowe, wynikające z opóźniania w transakcjach handlowych.