W grudniu 2015 r. średnia rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytów hipotecznych wynosiła 3,98 procent. W chwili obecnej jest to już ponad 4 procent. To efekt podwyżek marż za kredyty hipoteczne. Eksperci szacują, że lepiej może nie być. Zdaniem większości kredyty hipoteczne będą coraz droższe.