Kiedy rachunek bankowy może zostać zajęty? Do zajęcia może przystąpić komornik (w imieniu wierzyciela) a także organy państwowe, na przykład Naczelnik Urzędu Skarbowego. Zajęcia dokonuje się na podstawie tytułu wykonawczego. Najczęściej tytuł ten przyznawany jest przez sąd. Bank natomiast jest wyłącznie wykonawcą wyroku sądu.