Łączna sprzedaż firm pożyczkowych współpracujących z Biurem Informacji Kredytowej w sierpniu 2019 r. wyniosła 576 mln zł w ujęciu wartościowym oraz 231,5 tys. w ujęciu liczbowym. Średnia wartość udzielonej w sierpniu 2019 r. pożyczki pozabankowej wyniosła 2 489 zł i była niższa od średniej wartości udzielonej pożyczki w sierpniu 2018 r. o (-8,9%).

W pierwszych ośmiu miesiącach 2019 r. firmy pożyczkowe udzieliły 1 834,5 tys. pożyczek na łączną kwotę 4,685 mld zł. W porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku firmy pożyczkowe udzieliły o (+0,1%) więcej pożyczek, ale w ujęciu wartościowym finansowanie spadło o (-1,7%). W okresie styczeń – sierpień 2019 r. 40% wartości pożyczek udzielono na kwoty powyżej 5 000 zł i stanowiły one 11% sprzedaży.

W ujęciu liczbowym dominowały pożyczki do kwoty 1 tys. zł, które stanowiły 38% liczby udzielonych w tym okresie pożyczek. W ujęciu wartościowym pożyczki udzielone na kwoty poniżej 1 000 zł miały 9% udział w sprzedaży. Dodatnia dynamika liczby udzielanych pożyczek w okresie styczeń - sierpień 2019 r. dotyczyła pożyczek niskokwotowych pow. 1 tys. zł i wyniosła (+5,4%) oraz pożyczek z przedziału 2-3 tys. zł, w przypadku których dynamika była osiągnęła (+4,7%).

Najwyższą ujemną dynamikę w ujęciu liczbowym w okresie ośmiu pierwszych miesięcy 2019 w porównaniu do analogicznego okresu z poprzedniego roku odnotowały pożyczki z przedziału kwotowego 1,0 do 1,5 tys. zł (-7,4%) oraz 3 do 5 tys. zł (-6,8%). Również pożyczki wysokokwotowe – powyżej 5 tys. zł odnotowały ujemną dynamikę na poziomie (-2,2%).

źródło: BIK