Jeśli w ciągu ostatniego roku podatkowym sprzedaliśmy nieruchomość, to składając roczne zeznanie podatkowe, trzeba to zgłosić. Wszystko dlatego, że zysk z takiej transakcji obłożony jest 19 % podatkiem. Dotyczy to transakcji sprzedaży całej nieruchomości albo jej części, a także umowy zamiany nieruchomości.

Rozliczeniem objęte są nieruchomości kupione 5 lat przed czasem ich sprzedaży. Oczywiście datą sprzedaży jest podpisanie aktu notarialnego.

W sytuacji zakupu gruntu, na którym powstał nowy dom, to datą nabycia jest dzień, w którym został kupiony grunt. Natomiast jeśli sprzedano prawo użytkowania z istniejącą nieruchomością, to w takim przypadku zabieg ten liczony jest osobno dla gruntu i osobno dla domu. Jeśli nieruchomość sprzedana jest przez małżonków, to każdy z nich musi osobno złożyć deklarację.

Rozliczenie sprzedaży nieruchomości

W deklaracji oświadczamy uzyskany dochód ze sprzedaży. Jest to różnica pomiędzy wartością nieruchomości a kosztami związanymi z jej sprzedażą, tej kategorii mieszczą się koszty notarialne, ogłoszenia. W sytuacji, gdy cena w umowie będzie znacznie odbiegać od ceny rynkowej, organ podatkowy może sam określić przychód. Może wtedy poprosić strony o uzasadnienie takiej wyceny. Jeśli to nie przekona organu podatkowego, może zlecić samodzielną wyceną. Jeśli będzie się ona różnić o więcej niż 33%, to koszty takiej opinii ponosi sprzedawca.

Kosztami, które zmniejszą dochód, może być honorarium notariusza, agencji nieruchomości, podatek PCC, udokumentowane wydatki remontowe. Należy zaznaczyć, że takie wydatki nie muszą być poniesione jednorazowo. Może to być kilka mniejszych inwestycji.

Ponadto, w przypadku, gdy nieruchomość została nabyta jako spadek albo darowizna, to kosztem może być też podatek od spadków i darowizn.

Przypadki, w których nie wymagane jest płacenie podatku od sprzedaży nieruchomości

Podatek od sprzedaży nieruchomości nie jest wymagany, gdy środki pozyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na tzw. własne cele mieszkaniowe w ciągu dwóch lat od transakcji.

Własne cele mieszkaniowe to zakup nowego mieszkania, domu lub jego budowa. To też spłata kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości. Gdy na ten cel została przeznaczona tylko część, to właśnie ta część zwolniona jest z podatku.

W deklaracji PIT-39 istnieje możliwość wykazania, że dochody, które zostały uzyskane ze sprzedaży, będą przeznaczone na własne cele mieszkaniowe. Może się zdarzyć, że mieszkanie będzie sprzedane za cenę niższą, niż wszystkie koszty poniesione w związku z tą transakcję i całość przyniesie stratę. W tej sytuacji można wystąpić o zwrot podatku nadpłaconego.