3D Secure – jest to usługa zwiększająca bezpieczeństwo płatności kartami w sieci. Do niedawna, by zrealizować transakcję internetową, wystarczyło podać dane znajdujące się na awersie i rewersie plastiku. Czyli numer karty, datę jej ważności i kod CVC lub CVV (o tych skrótach czytaj dalej). Jednakże nie zapewnia to wystarczającego bezpieczeństwa Dlatego coraz więcej banków stosuje dodatkowo standard 3D Secure. Podczas dokonywania płatności wymagany jest także kod SMS otrzymany na numer telefonu klienta.

BIK – Biuro Informacji Kredytowej. Jest to jest spółka, której akcjonariuszami są niektóre polskie banki komercyjne oraz Związek Banków Polskich. BIK prowadzi bazę z informacjami na temat kredytów spłacanych przez klientów banków i SKOK-ów. Bank przed udzieleniem pożyczki sprawdza klienta w bazie BIK. Jeśli klient spłacał swoje wcześniejsze zobowiązania terminowo, BIK wystawia mu wysoką ocenę punktową.Wbrew obiegowej opinii nie trafiają tu wyłącznie dane o dłużnikach. BIK zbiera informacje o wszystkich kredytach.

CVV2 lub CVC2 – są to skróty od angielskich wyrażeń Card Verification Value i Card Verification Code. Pierwszy z nich stosowany jest przez organizację Visa, drugi przez MasterCard. Są to trzycyfrowe kody znajdujące się na rewersie karty płatniczej, które należy podać podczas dokonywania zakupów internetowych. Znajdziemy je zazwyczaj po prawej stronie paska, na którym składamy swój autograf.

HCE – skrót od angielskiego wyrażenia Host Card Emulation. Termin ten pojawia się w przypadku płatności zbliżeniowych z wykorzystaniem telefonu komórkowego. Karty HCE są „wirtualnymi” kartami instalowanymi w smartfonie użytkownika. W starszej technologii płatności zbliżeniowych (SIM NFC), karta płatnicza instalowana była na karcie SIM telefonu komórkowego. Obecnie karta znajduje się w „chmurze obliczeniowej” (jej fizyczna obecność jest „symulowana”). Klient nie musi więc podpisywać odrębnych umów z operatorem telefonii komórkowej i wymieniać karty SIM znajdującej się w telefonie.

KNF – Komisja Nadzoru Finansowego. Jest to organ administracji rządowej, który sprawuje nadzór nad sektorem finansowym w Polsce. Do jego zadań należy m.in. kontrola kondycji sektora bankowego i SKOK. KNF wpływa bezpośrednio na działalność banków, a pośrednio na kieszeń ich klientów, m.in. poprzez wydawanie rekomendacji dla sektora.

NFC – skrót od ang. Near Field Communication. Jest to radiowy standard komunikacji pozwalający na bezprzewodową wymianę danych na odległość kilku centymetrów. Technologia ta wykorzystywana jest m.in. w telefonach komórkowych. Za jej pomocą można przesyłać informacje między aparatami, ale także dokonywać płatności w sklepach. Często spotykany termin „mobilne płatności NFC” oznacza płatności zbliżeniowe z wykorzystaniem telefonu komórkowego. Taką usługę oferują już największe banki działające na naszym rynku.

POS – skrót od angielskiego wyrażenia Point of Sale. Potocznie terminem POS określa się terminal akceptujący płatności kartami w sklepie.

ROR – Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Jest to skrót od „oficjalnej” nazwy konta osobistego. ROR to podstawowy rachunek oferowany klientom przez większość banków w Polsce. Służy do bieżących rozliczeń, ale wbrew nazwie, nie nadaje się raczej do oszczędzania. Środki spoczywające na ROR-ach są bowiem nieoprocentowane. Do oszczędzania służą konta oszczędnościowe i lokaty.

RRSO - Rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez klienta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. Parametr ten pokazuje nam, jak drogi w rzeczywistości jest kredyt. W reklamach banki podają nominalne oprocentowanie, które z reguły jest niskie (np. 5 proc.). W rzeczywistości klient musi doliczyć jednak dodatkowe koszty, np. prowizję czy ubezpieczenie. Dla przeciętnego klienta banku samodzielne wyliczenie rzeczywistego kosztu nie jest niestety proste. Dlatego banki muszą podawać RRSO, czyli całkowity koszt kredytu. Przy kredycie o oprocentowaniu nominalnym 5 proc. RRSO może wynosić nawet 30-40 proc.

SIM NFC – tym terminem określamy technologię płatności zbliżeniowych z wykorzystaniem telefonu komórkowego. Karta płatnicza umożliwiająca dokonywanie płatności instalowana jest na karcie SIM znajdującej się w telefonie komórkowym. By ją uzyskać, klient musi udać się do swojego operatora telefonii komórkowej i podpisać osobną umowę. Taką ofertę mają Orange i T-Mobile.

ZBP – Związek Banków Polskich. Jest to organizacja zrzeszająca banki w Polsce. Związek reprezentuje interesy branży, pracuje nad wspólnymi regulacjami i rozwojem infrastruktury bankowej.

 


źródło: bankier.pl