Co to oznacza dla frankowiczów? Konsekwencje mogą być poważne.
Zakwestionowanych zostało kilka klauzul dotyczących waloryzacji.
Kluczowe dla osób posiadających kredyty we frankach szwajcarskich są jednak zapisy dotyczące waloryzowania kwoty kredytu do waluty obcej.
Jak twierdzi Rzecznik Finansowy, Prawo Bankowe musi podlegać przepisom prawa polskiego.
Zgodnie z art. 69 ust. 1: „bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych”, a „kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej (…) i zwrotu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty”.
Rzecznik FInansowy uważa, że nie ma zatem możliwości waloryzowania kwoty kapitału w odniesieniu do waluty obcej.