Coraz częściej banki idą swoim Klientom na rękę. Zamiast wkładu własnego w postaci gotówki, akceptują inne formy zabezpieczenia. Można zatem posłużyć się funduszem emerytalnym IKE albo książeczką mieszkaniową, które zastąpią formę gotówkową. Dobrym rozwiązaniem jest także dokonanie zabezpieczenia za pomocą innej nieruchomości, której jesteśmy właścicielem.