Kolejny rok panującej pandemii COVID-19 przyniósł zmiany na rynku nieruchomości biurowych na sprzedaż oraz wynajem. Natomiast, fakt wciąż trwających zmian w strukturach firm oraz opracowywanie przez nie modelów pracy nie wpłynął znacząco na zmniejszenie się aktywności kupców i najemców. Koniec III kwartału 2021 roku pozwala z optymizmem patrzeć w stronę sektora nieruchomości biurowych w 2022 roku.

Spis treści:

1.Aktualna sytuacja na rynku biurowym w Polsce
2.Zmiana funkcji biura
3.Gdzie szukać przestrzeni biurowych?
4.Prognoza dla sektora nieruchomości biurowych w 2022 roku


Rynek nieruchomości biurowych na sprzedaż w Polsce 

Zbliżony poziom popytu w porównaniu do roku poprzedniego na powierzchnie biurowe na sprzedaż stanowi obiecującą perspektywę poprawy wyników w tym sektorze nieruchomości w następnych miesiącach. Pod koniec września bieżącego roku, niewykorzystane powierzchnie biurowe w Polsce stanowiły ponad 12,2 mln metrów kwadratowych. Na prowadzeniu z wynikiem 6 159 900 mln metrów kwadratowych wolnych powierzchni jest stolica województwa mazowieckiego – Warszawa. Spośród ośmiu największych rynków w Polsce najwyższe wartości odnotowano również w Krakowie 1 604 500 mln metrów kwadratowych, Wrocławiu 1 242 600 ml metrów kwadratowych oraz w Trójmieście, gdzie wynik wyniósł 923 500 tysięcy metrów kwadratowych. Trzeci kwartał 2021 roku dostarczył sześciu nowych budynków biurowych zlokalizowanych w Warszawie, Katowicach oraz Krakowie. Łącznie przekazanych do użytkowania zostało 86 900 tysięcy metrów kwadratowych nowych powierzchni biurowych. W IV kwartale 2021 roku, w budowie pozostało 280 tysięcy metrów kwadratowych kolejnych, nowych biur, z czego w większości przypadków oddanie do użytkowania zaplanowane zostało na koniec 2021 roku.

Najwięcej inwestycji powstaje w Krakowie oraz w stolicy dolnego śląska Wrocławiu. Co ciekawe, inwestorzy coraz więcej uwagi przykładają do stworzenia przyjaznych środowisku budynków. Wpływ na to mają nowe regulacje prawne oraz powszechna zmiana podejścia ludzi do środowiska i naszej planety.

Zdjęcie pochodzi z oferty WGN: Biurowiec na sprzedaż Słupsk

Ewolucja przestrzeni biurowych

Wraz z początkiem rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 upowszechnił się model pracy zdalnej przez co przestrzenie pełniące funkcje biurowe przeszły ekstremalna ewolucję. Obecnie biura w głównej mierze stanowią miejsce dla współpracowników, w którym mogą się spotkać oraz wspólnie pracować nad projektami. W okresie ostatnich dwóch lat, panująca sytuacja na świecie zmusiła zarówno pracodawców jak i pracowników do przejścia na pracę zdalną lub hybrydową, dzięki której poznaliśmy zarówno plusy jak i minusy pracy zdalnej dla pracowników. W konsekwencji wyciągnięte wnioski stanowią bazę wiedzy dla firm i są pomocne w opracowywaniu strategii powrotu do biur. Powrót ten w znacznym stopniu jest w formie modelu pracy hybrydowej.

Początek pandemii odbił się również negatywnie na rynku powierzchni elastycznych tzw. powierzchni flex. Jednakże po stopniowym powrocie pracowników do biur aktywność na tym rynku wróciła. Przełożyło się to na planowanie otwarć kolejnych powierzchni biurowych typu flex głównie w Warszawie oraz innych głównych miastach w Polsce. Coraz więcej firm traktuje owe rozwiązanie jako idealne narzędzie do optymalizacji ryzyka, natomiast właściciele biurowców zaczynają wprowadzać elastyczne przestrzenie do udogodnień w swoich budynkach. Drugim ciekawym pomysłem na wykorzystanie przestrzeni biurowych jest tzw. mixed-use. Owe trendy zauważalne są na rynkach nieruchomości komercyjnych, na których coraz więcej obiektów z dominującą funkcją biurową uzupełniane są innymi elementami takimi jak usługi, handel czy mieszkania. Takimi inwestycjami bardzo zainteresowani są najemcy, którzy starają się stworzyć dogodne przestrzenie do pracy dla swoich pracowników.

 

Gdzie poszukiwać biurowców na sprzedaż?

Powrót do większego zainteresowania biurowcami na sprzedaż w małym stopniu wpłynął na zwiększenie powierzchni dostępnych od zaraz. Pod koniec września bieżącego roku łącznie na rynku biurowym dostępnych było ponad 1,57 mln metrów kwadratowych wolnych przestrzeni, stanowiąc tym samym 12,3% całkowitych zasobów. W miastach takich jak Kraków, Łódź oraz Wrocław, odnotowany został najwyższy wskaźnik pustostanów, który wynosił dla Wrocławia14,9%, dla Krakowa 15,2% oraz dla Łodzi 16,8%.. Warto zwrócić uwagę, iż w ujęciu wartościowym to w stolicy naszego kraju – Warszawie, znajduje się najwięcej wolnych biur na wynajem ok 767 800 metrów kwadratowych powierzchni. Natomiast najniższy wskaźnik pustostanów jest w Szczecinie 5,8%, w Katowicach 10,1% oraz w Trójmieście 10,7%. W najbliższych miesiącach spodziewany jest spadek liczby pustych powierzchni w całej Polsce, spowodowany między innymi przełożeniem większości inwestycji przez deweloperów na kolejne lata. Wpływ na to będzie miała również stabilizująca się sytuacja wśród najemców.


Zdjęcie pochodzi z oferty WGN: Biurowiec na sprzedaż Bydgoszcz

Rynek nieruchomości biurowych – perspektywa na rok 2022

Powierzchnie biurowe cieszą się wciąż dużym zainteresowaniem, a fakt pracy zdalnej nie spowoduje drastycznych zmian w tym sektorze. Jak pokazują ostatnie badania GUS, we wrześniu bieżącego roku pracę zdalną wykonywało zaledwie 5% populacji. Najwyższy odsetek odnotowano w Warszawie, gdzie wynosił on 14%. Post pandemiczny obraz pracy oraz świata zaowocował wzrostem świadomości środowiska pracy. Kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem oraz zwiększoną świadomością wpływu na środowisko stają się jednym z czołowych trendów na rynku nieruchomości. Tempo inwestycji w najbliższych miesiącach 2022 roku powinno stopniowo wzrastać, a wynika to między innymi z faktu, iż duża część projektów, które zostaną oddane do użytku w najbliższym czasie, zostanie sfinalizowana w nadchodzącym roku. Według ekspertów wzrośnie również cena najbardziej prestiżowych obiektów biurowych w Warszawie. Okres pandemii przyśpieszy również proces otwierania się naszego rynku na inne formy i strategie organizacji. Sektor biurowy będzie musiał jeszcze bardziej dopasować się do potrzeb użytkowników. Bardziej popularne mogą się stać tak zwane abonamenty do sieci coworkingowej, których placówki znajdować się będą w różnych częściach miasta. Naturalnym zjawiskiem stanie się również tworzenie tzw. „15-minutowych miast”, skupiających w sobie wszystkie najpotrzebniejsze usługi, zaspokajające nasze potrzeby. Powiększająca się inflacja realnie wpływa również na rynek biurowy w postaci zwiększania cen za materiały budowlane, media, grunty, czy płace. Według ekspertów od rozpoczęcia się pandemii COVID-19 koszty związane z budową obiektów biurowych mogły wzrosnąć nawet o 30%. Kolejne fale pandemii, a co za tym idzie kolejne obostrzenia, destabilizują sytuacje wśród najemców, wzrost cen surowców oraz braki w dostawach materiałów są determinującymi czynnikami wpływającymi na decyzję deweloperów o ograniczeniu planów inwestycyjnych. W kolejnych latach rezultatem tego będzie tak zwana luka podażowa, która wystąpi głównie w Warszawie i niektórych większych rynkach w latach 2023-2024.