Nieruchomości komercyjne wystawiane na sprzedaż, czyli inwestycje przez crowdfunding, to ciekawa forma finansowania społecznościowego.

Spis treści:
Popularna forma inwestowania
Istota crowdfunding
Współczesne rozwiązania
Pozyskiwanie funduszy
Kapitał zewnętrzny

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż a crowdfunding

Nieruchomości komercyjne wystawiane na sprzedaż, czyli inwestycje przez crowdfunding stają się popularną formą finansowania różnego rodzaju projektów. Jest to o tyle ciekawa propozycja, że stwarza możliwości zarobkowe zarówno dla pomysłodawcy, jak i osoby posiadającej pewne oszczędności finansowe. Nieruchomości komercyjne wystawiane na sprzedaż, a określając dokładniej, inwestycje przez crowdfunding, to ciekawa alternatywa finansowania inwestycji. Łączy ze sobą dwie strony – twórcę projektu, który ma pomysł, lecz nie dysponuje dostatecznym budżetem, oraz osoby prywatne, które pomysłu na inwestycję nie mają, lecz dysponują zebranymi środkami finansowymi.

Finansowanie społecznościowe - czym jest crowdfunding?

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż mogą być finansowane w rozmaity sposób. Coraz częściej mozemy się spotkać z nazwą "crowdfunding", która pochodzi od angielskich słów “crowd” - czyli "tłum" oraz “funding” - czyli "finansowanie". Crowdfunding daje możliwość finansowania danego projektu przez grupę osób, które również odniosą z tej inwestycji korzyść finansową. Początkowo crowdfunding popularny był w branży muzycznej, finansowano także w dużej mierze twórców gier.

Zdjęcie pochodzi z oferty WGN

Obecnie obszar, w jakim finansowanie społecznościowe jest popularne, jest znacznie większy. Crowdfunding sprawdza się doskonale także na rynku nieruchomości. Są różne sposoby angażowania się w tego rodzaju projekty. Pierwszym z nich jest Internet - osoby, które chcą wesprzeć finansowanie danego projektu, muszą posiadać dostęp do Internetu. Powód jest prosty - finansowanie odbywa się poprzez platformy crowdfundingowe. To bardzo wygodne rozwiązanie, gdyż portale są intuicyjne, dają dostęp do szczegółowych opisów inwestycji i zabezpieczają darczyńcę przed stratą pieniędzy. Drugim sposobem jest samodzielnie zbieranie środków finansowych przez twórców pomysłów, na przykład poprzez prywatne strony Internetowe. Rozwiązanie to jest znacznie częściej wybierane w przypadku realizacji inwestycji na rynku nieruchomości komercyjnych.

Platforma crowdfundingowa

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż mogą być wspomagane poprzez platformy umożliwiające realizację inwestycji crowdfundingowych. Jednym z najpopularniejszych serwisów jest platforma Kickstarter, której działanie jest bardzo proste. Użytkownik, który chce pozyskać środki finansowe na realizację planowanej przez siebie inwestycji, zakłada na platformie crowdfundingowej swoją stronę. Następnie uzupełnia ją o dane, takie jak opis planowanej inwestycji i kosztorys. Za pomocą tej strony jej założyciel może także informować społeczność crowdfundingowową o postępach realizacji projektu.Kolejną ważną rzeczą, jaką musi zrobić założyciel strony, jest określenie korzyści dla osób, które zdecydują się na finansowe wsparcie projektu. Może on przy tym stworzyć "widełki gratyfikacji", czyli określić wielkość korzyści adekwatną do wpłaconej kwoty. Czyli osoby, które wpłacą minimalną kwotę, mogą liczyć na znacznie mniejsze korzyści, niż osoby, które zdecydowały się na wpłaty dużych kwot, określonych w widełkach. Plarforma crowdfundingowa to o tyle dobre miejsce na zbieranie środków finansowych w celu realizacji projektu, że zapewnia bezpieczeństwo osobom przekazującym na dane projekty środki finansowe.

Zdjęcie pochodzi z oferty WGN

Jeśli bowiem realizacja inwestycji nie dojdzie do skutku, gdyż założyciel projektu napotka trudności w jego realizacji, zrezygnuje, lub nie zbierze dostatecznej liczny środków finansowych, pieniądze wrócą do swoich właścicieli. Weryfikacji poddawane jest również, czy osoba wpłacająca środki finansowe, po realizacji projektu rzeczywiście otrzyma określone przez założyciela strony gratyfikacje. Platformy crowdfunding takie jak Kickstarter dają możliwość realizacji ciekawych projektów, na które ich twórcy nie posiadają dostatecznych środków finansowych. Ponadto dają one również prywatnym osobom możliwość zainwestowania w różnego rodzaju projekty, co przełoży się na gratyfikacje nie tylko dla twórców projektów, ale również dla nich jako inwestorów. Przykładem polskiego serwisu crowdfundingowego jest platforma Wspieram.to, na której znajduje się wiele autorskich projektów realizowanych w różnych kategoriach.
Inwestycje przez crowdfunding sprawdzają się doskonale również w branży nieruchomości. Z racji swojej skali często projekty komercyjne realizowane są poza serwisami crowdfundingowymi, za pomocą prywatnych, dedykowanych inwestycji stron internetowych. Dobrym przykładem inwestycji w nieruchomości na zasadach crowdfundingu jest inwestycja w aparthotele, gdzie prywatni inwestorzy dokładają do realizacji inwestycji własne środki finansowe, a po oddaniu nieruchomości do użytku, czerpią oni zyski finansowe z wynajmu pokoi hotelowych.

Sposób finansowania nieruchomości komercyjnych sprzedaż

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż, czyli inwestycje przez crowdfunding, mogą być dobrym sposobem pomnażania przez daną społeczność zgromadzonego kapitału. Zbieranie funduszy na realizację projektów komercyjnych popularne jest w segmencie hotelarskim oraz mieszkaniowym. Dużą popularnością już od kilku lat cieszy się w Polsce inwestowanie w aparthotele, co jest niczym innym, jak inwestowaniem społecznościowym poprzez crowdfunding. Prywatne osoby inwestują swoje środki finansowe, które deweloper przeznacza na budowę nieruchomości.

Zdjęcie pochodzi z oferty WGN

Gdy inwestycja jest już zakończona i oddana do użytku, wszyscy którzy wsparli finansowo projekt, otrzymują swój kawałek tortu - pokój hotelowy na wynajem. Mogą oni czerpać korzyści finansowe z wynajmu tego pokoju hotelowego. Co więcej, często nie muszą oni poświęcać tej formie zarobku swojego czasu, gdyż prowadzenie kalendarza wynajmu oraz dbanie o stan techniczny i czystość w pokoju, osoba taka może zlecić firmie zewnętrznej. Dobrym sposobem jest także realizacja apartamentowca na wynajem, gdzie każdy z darczyńców również może liczyć na profity finansowe uzyskiwane z wynajmu apartamentów.

Społeczny kapitał na realizację inwestycji komercyjnej

Podobnie, jak w przypadku projektów realizowanych w ramach platform crowdfundingowych, inwestycje na rynku nieruchomości w ramach finansowania społecznościowego, działają na podobnych zasadach. Osoby, które chcą zaangażować się w projekt, są informowane ile środków finansowych potrzeba na realizację inwestycji, w jakich etapach przebiegać będzie budowa, kiedy deweloper planuje oddać obiekt do użytku i - co najważniejsze - na jakie profity może liczyć sam wpłacający. W przypadku inwestycji w nieruchomości poprzez crowdfunding możemy jedynie mówić o większym ryzyku inwestycyjnym, gdyż niejednokrotnie jest to wpłata w jedną stronę. O ile serwisy crowdfundingowe zapewniają zwroty w przypadku niezrealizowania projektu, o tyle deweloperzy sami narzucają zasady inwestowania i czasem nawet jeśli inwestycja nie zostanie zrealizowana, mogą oni nie zwrócić pobranych środków finansowych (gdyż zwyczajnie zostały one rozdysponowane przez dewelopera w trakcie budowy). Wszystko zależy oczywiście od zapisów w umowie pomiędzy stronami, dlatego warto przeczytać ją szczegółowo, aby nie narazić się na zbyt duże ryzyko inwestycyjne.