Sektor pałaców na sprzedaż w Polsce prezentuje bardzo szeroką ofertę historycznych nieruchomości do wyboru. Czy inwestowanie w tego rodzaju nieruchomości jest dobrym posunięciem? Jak udowadnia sporo inwestycji, które zostały odnowione i funkcjonują z powodzeniem, sektor ten potrafi być bardzo lukratywny. Oczywiście nie jest to inwestycja włącznie dla przedsiębiorców, którzy dysponują jedynie budżetem potrzebnym na zakup takiej nieruchomości. Przede wszystkim osoba inwestująca w zabytkowy obiekt powinna wykazać się odpowiednio dużym doświadczeniem. Jeśli do inwestycji w taką nieruchomość podejdzie się w odpowiedni sposób i z pełnym przygotowaniem, obiekt może odzyskać dawną świetność, z pełną korzyścią dla inwestora.

Spis treści:

Historyczne obiekty w Polsce

Mapa kraju bogata w zamki

Lokata kapitału warta ryzyka?

Zalety inwestycji

Minusy inwestycji

Biura WGN zapraszają

Pałace na sprzedaż mają duży potencjał… ale kosztują

Zabytkowe nieruchomości inwestycyjne, takie jak pałace na sprzedaż, to prawdziwa gratka dla inwestorów. Ale nie wszyscy zwracają ku nim spojrzenia. Dlaczego? Przede wszystkim tego rodzaju historyczne obiekty są często drogie. Ponadto inwestor musi dysponować odpowiednio wysokim budżetem, aby taką nieruchomość wykończyć i oddać do użytku. Mało tego, musi on też posiadać odpowiednio dużą wiedzę na temat historycznych obiektów, aby wiedzieć, na co zwracać uwagę. Oczywiście jeśli inwestor takiej wiedzy nie posiada, może zwrócić się o wsparcie do profesjonalisty w tym zakresie, jednak będzie musiał zapłacić za jego wiedzę. Dodatkowo zabytkowe budynki często nie posiadają pełnej dokumentacji technicznej, w związku z czym inwestor musi przygotować się na nadprogramowe wydatki związane z remontami, oraz opóźnienia w czasie z oddaniem inwestycji do użytku.


fot. WGN Myszków / Pałac na sprzedaż - Radoszewnica

Historyczne nieruchomości rozsiane po Polsce

Zabytkowe obiekty w Polsce występują naprawdę licznie. Na mapie całego kraju można znaleźć starodawne budynki, niekiedy zachowane w całkiem dobrym stanie technicznym. Niekiedy jednak po wspaniałych budynkach pozostają jedynie marne pozostałości, których odnowienie wymagałoby ogromnych pokładów finansowych oraz czasu (a czasami jest zwyczajnie niemożliwe). Zacznijmy jednak od podstawowej kwestii, jaką jest nazewnictwo nieruchomości. Często w opisach historycznych obiektów można spotkać się z nazwą zamek lub pałac na sprzedaż. Nazwa ta stosowana jest zamiennie przy opisie tej samej nieruchomości. Czy jednak jest to rzeczywiście opis właściwy? Otóż nie. Osoby zamieszczające ogłoszenia powinny wiedzieć doskonale, że zamki i obiekty pałacowe nie są tym samym.

Zamki to nieruchomości, których funkcja polegała na obronie. Warowne budynki służyły zapewnieniu schronienia oraz obronę terenów. Zamki posiadają charakterystyczny wygląd. Często wyposażone są w wieże, które służyły do monitorowania otoczenia z góry i lepszą oraz szybką obronę w przypadku ataku przez wrogie siły. Często posiadały zwodzone mosty oraz fosy, które uniemożliwiały wrogom szybkie dostanie się do wnętrza budynku. Dodatkowo zamki budowane były często na terenach strategicznych pod kątem obrony, oraz trudnych do zdobycia dla wrogich sił. Zamki to masywne budowle, o typowo obronnym przeznaczeniu. Z kolei pałace a sprzedaż były obiektami reprezentatywnymi. Były to budynki mieszkalne, które zajmowała szlachta i wysoko postawieni obywatele, jak rodziny arystokrackie. Nie służyły obronie, lecz miały stanowić naoczne poświadczenie statusu i majętności właściciela. Obiekty pałacowe budowane były często pośród malowniczych krajobrazów. Nie posiadały funkcji warownej, jednak również często bryłę budynku ozdabiano strzelistymi, zadaszonymi wieżami.
Budynki okalały piękne ogrody oraz prywatne parki i lasy. Często na terenie posiadłości znajdowały się reprezentatywne podjazdy z centralnymi fontannami, niekiedy na terenie nieruchomości znajdowały się też prywatne jeziora. Jak widać, funkcja oraz wygląd obu rodzajów nieruchomości są odmienne.


fot. WGN Lublin / Pałac w Samoklęskach na sprzedaż

Pałac na sprzedaż może być dobrą inwestycją, jednak ryzykowną

Ulokowanie kapitału w pałace na sprzedaż może się inwestorowi opłacić. Nie powinien on jednak zapominać o ryzyku, jakie niesie ze sobą taka lokata kapitału. Przy wyborze nieruchomości powinien on wnikliwie przeanalizować stan techniczny nieruchomości. Należy też wziąć pod uwagę, jak duży budżet inwestor musi posiadać, aby wykończyć obiekt i oddać go do użytku. Kolejną kwestią jest zapasowy budżet na czarną godzinę – jeśli inwestor posiada dodatkowy zapas gotówki, to będzie on stanowił doskonały ratunek w przypadku, kiedy w trakcie renowacji obiektu na jak wyjdą nieprzewidziane usterki oraz konieczne do wykonania remonty, które wychodzą poza harmonogram przewidzianych prac. Inwestor powinien również – i to w zasadzie na samym początku – określić, jakiego rodzaju działalność będzie chciał prowadzić na terenie obiektu. Dodatkowo musi oszacować, jak szybkiego zwrotu z inwestycji może się spodziewać, oraz jakie comiesięczne wpływy może przynieść mu dana nieruchomość.

Plusy inwestycji w historyczną nieruchomość

Zabytkowe obiekty posiadają sporo zalet. Przede wszystkim inwestor może liczyć na to, że jego obiekt sam w sobie będzie stanowił doskonałą reklamę nie tylko dla niego, ale również dla regionu. Czasami więc może nawet liczyć na wsparcie od władz gminy, na terenie której znajduje się pałac na sprzedaż. Pałace na sprzedaż stwarzają także duże możliwości adaptacyjne. Przez wzgląd na liczbę komnat i wielkość nieruchomości – nie tylko budynku, ale także działki, możliwości adaptacji całości są bardzo duże.


fot. WGN Leszno / Pałac na sprzedaż - na cele hotelowe

Minusów nie brakuje

Plusów inwestowania w zabytkowe nieruchomości jest sporo,ale wydaje się, że równie dużo jest minusów. Przede wszystkim inwestor musi twardo stąpać po ziemi przy wyborze pałacu na sprzedaż. To wspaniałe obiekty, w których czuć ducha dawnych lat, jednak nie można dać się ponieść melancholijnemu nastrojowi. To budynki, które pochłaniają ogromny budżet. Ich renowacja może być długa i kosztowna, a na inwestora czekać mogą przykre niespodzianki w postaci dodatkowych kosztów i koniecznych do wykonania napraw. Należy pamiętać, że tego rodzaju budynki często posiadają niepełną dokumentację techniczną. W trakcie remontu może się więc okazać, że konieczne są dodatkowe prace remontowe i na takie ryzyko inwestor musi być przygotowany. Dodatkowo, jeśli nieruchomość znajduje się pod opieką konserwatora zabytków, to inwestor musi być gotowy na konieczność współpracy z nim. Zdarza się, że współpraca ta nie idzie w pełni sprawnie, w efekcie czego proces renowacji obiektu się wydłuża. Inwestor musi zdawać sobie więc sprawę, że ostatecznie nieruchomość może zacząć przynosić mu zyski w późniejszym czasie, niż początkowo założył.

Przykładowe oferty sprzedaży dostępne w biurach WGN

Biura WGN posiadają w swojej ofercie całkiem sporo historycznych obiektów. Warto prześledzić oferty poszczególnych biur. Wśród nich znajdują się prawdziwe perełki, które tylko czekają na inwestora, który tchnie w nie nowe życie. Wachlarz nieruchomości do wyboru jest naprawdę szeroki, zarówno pod kątem kubatury obiektów, jak również ich ceny. Czy warto inwestować w pałace na sprzedaż? Jeśli tylko inwestor dysponuje odpowiednią wiedzą, budżetem oraz dobrym pomysłem na inwestycję, to historyczny budynek może okazać się bardzo opłacalną lokatą kapitału.