Pomimo tego analitycy rynku studzą zapał. Wielu z nich jest zdania, że rynek kredytów mieszkaniowych nie przeżyje boomu. Wszystko to ze względu na stale rosnący minimalny wkład własny. Jeszcze w ubiegłym, 2014 roku minimalny wkład własny wynosił 5 procent. w 2015 roku potencjalni kredytobiorcy muszą dysponować już 10-procentowym wkładem własnym. W tego właśnie powodu niskiem stopy procentowe nie spowodowały dużego wzrostu zainteresowania kredytami mieszkaniowymi.