Bankowy budżet na bieżący rok planowany jest na poziomie do 40 miliardów złotych. Kwota ta dotyczy kredytów hipotecznych, jakie banki chcą udzielić swoim klientom. Kwota ta jest podobna do zeszłorocznych statystyk. Wówczas banki udzieliły kredyty na prawie 39,5 miliarda złotych. Bankowcy zakładają, że sprzedaż kredytów w 2016 roku utrzyma się na podobnym poziomie.