Wszystki za sprawą limitu tzw. kosztów pozaodsetkowych. Limit ten obowiązuje od dnia 11 marca bieżącego roku. Limit może wynosić co najwyżej 55 procent wartości zobowiązania finansowego w skali roku. Przepisy, które weszły w życie w marcu, skierowane były przede wszystkim w stronę klientów banków.
Dzięki limitowi już teram odnotować można spadek kosztów otrzymania pożyczki. Co za tym idzie, nieco więcej pieniędzy zostanie w kieszeniach pożyczkobiorców.