Awal to nic innego, jak poręczenie wekslowe. Awal może dotyczyć albo całości, albo tylko części sumy weksla. Poręczyciel, czyli awalista, przyjmuje odpowiedzialność za długi osoby, która podpisze weksel. Jest to odpowiedzialność solidarna. W sytuacji, kiedy osoba ta nie będzie spłacać zobowiązań finansowych, odpowiedzialność za ich spłatę przejdzie na awalistę.
Awal bankowy natomiast to poręczenie wekslowe udzielane przez bank.