Banki mają świadomość, że coraz wyższy wkład własny odbiera im pewien odsetek klientów. Nie każdy potencjalny kredytobiorca dysponuje bowiem odpowiednim wkładem własnym, aby pieniędzy starczyło na odpowiednio wysoki kredyt. Na przykład osoba, która chciałaby pożyczyć z banku kwotę 370 tys. złotych, musiałaby dysponować kwotą rzętu 55,5 tys. złotych. Niektóre banki informują swoich klientów, że udzielą im potrzebnego kredytu bez wymaganego wkładu własnego, o ile kredytobiorca będzie dysponował inną nieruchomością, która zabezpieczy kredyt.