Co w sytuacji, kiedy taką umowę podpiszemy, a zdecydujemy się na sprzedaż mieszkania? Polskie prawo tego nie zabrania. Informacja o obciążeniu nieruchomości znajdować się będzie w księdze wieczystej. Prawo dożywotnika, nawet po sprzedaży takiego mieszkania, nie wygaśnie. Straci on prawo do mieszkania dopiero w chwili swojej śmierci, lub w sytuacji, jeśli zgodzi się na zrzeczenie się praw do mieszkania.