Założeniem funduszu jest wsparcie dla osób, które nie są w stanie spłacać kredytu hipotecznego. Pomoc polega na opłacaniu rat kredytu. Wsparcie dotyczy osób, które straciły pracę i mają status bezrobotnego. Pomoc mogą również otrzymać osoby, których rata przekracza 60 procent dochodów. Wsparcie może być udzielane przez maksymalnie 18 miesięcy.